Friday, 14 June 2024 - 6 : 39 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของยูนิซิตี้

ยูนิซิตี้ลงทุนในศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์เพื่อคงความเป็นผู้นำในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสารประกอบจากพืชทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์

ทำไมต้องวิจัยพฤกษศาสตร์ทุกวันนี้

ทั่วโลกยังคงค้นพบพืชสายพันธุ์ใหม่ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2019 เพียงปีเดียว ได้มีการเพิ่มพืชสายพันธุ์ใหม่เกือบ 2,000 รายชื่อเข้าไปในฐานข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช (International Plant Names Index) พืชสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ยังไม่ได้รับการจำแนกชนิดในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์อาจเป็นแหล่งของสารประกอบนับพันชนิดที่ยังไม่ผ่านการค้นคว้าวิจัย

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย

ศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ของยูนิซิตี้แห่งใหม่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถสกัด แยกและระบุสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารอาหารได้ เราสามารถทำให้สารสกัดเหล่านี้มีความเข้มข้น ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้รับสารอาหารสำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

การลงทุนในศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ของยูนิซิตี้ช่วยให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้านี้

พันธกิจของเรา

พันธกิจของห้องปฏิบัติการวิจัย คือการพัฒนากระบวนการสกัดที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสรรค์สารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบที่จะช่วยให้สามารถกำหนดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำคัญจากพันธุ์พืชที่จะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะ

เป้าหมายของเราคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องคุณสมบัติทางเคมีและทางชีววิทยาของพืชพันธุ์ธรรมชาติ เพื่อให้การทดลองทางคลินิกที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี สามารถกระทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดเหล่านั้น นอกจากนี้ งานของศูนย์พฤกษศาสตร์ยังจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชพันธุ์ธรรมชาติใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งมีเฉพาะที่ยูนิซิตี้และพันธมิตรของเราเท่านั้น

© 2021 thairemark.com