Tuesday, 16 April 2024 - 5 : 44 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซัคเซสมอร์ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดใหญ่ “ช้อปดีมีคืน”

ซัคเซสมอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดใหญ่ “ช้อปดีมีคืน” ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพกับซัคเซสมอร์ ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพกับซัคเซสมอร์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565 รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท* พร้อมรับประกัน

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “ไตรมาส 4 ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอย เพราะเป็นเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนกำลังมองหาของขวัญให้แก่กัน การที่รัฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องดีทั้งกับประชาชน และกับผู้ประกอบการ ซัคเซสมอร์ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปดีมีคืน” ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของภาพรวมเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น โดยสมาชิก ซัคเซสมอร์สามารถออกใบกำกับภาษี และนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 30,000 บาท โดยสามารถนำใบเสร็จไปออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ที่จุดบริการลูกค้าทุกสาขาในประเทศไทย”

เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิ์ “ช้อปดีมีคืน”
1.นักธุรกิจซัคเซสมอร์และสมาชิก แสดงใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน ที่ต้องการลดหย่อนภาษีฯ เพื่อออกใบกำกับภาษี สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์ทุกสาขาในประเทศไทย

  1. ใบกำกับภาษีที่ใช้ลดหย่อนออกในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยออกในชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้อง
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีข้ามวัน ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
    หมายเหตุ : มาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และฐานภาษีของท่าย กรุณาศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th
    *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขย้อนหลัง
© 2021 thairemark.com