Monday, 25 September 2023 - 5 : 00 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซัคเซสมอร์นำพนง.บริจาคโลหิตแก้วิกฤติขาดแคลน

ซัคเซสมอร์ Xสภากาชาดไทย จับมือพนักงาน นักธุรกิจ สุขภาพดีบริจาคโลหิต บรรเทาวิกฤตขาดโลหิตสำรองภายใต้ โครงการ “CSV The Power Of Sharing”

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” นำโดย นาบแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมพนักงาน นักธุรกิจ สุขภาพดีบริจาคโลหิต บรรเทาวิกฤตขาดโลหิตสำรองไม่เพียงพอจากการระบาดของ COVID-19

โดยมีผู้บริหาร พนักงาน นักธุรกิจ SCM จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ณ สำนักงานใหญ่ SCM ใต้แนวความคิด The Power Of Sharing ซัคเซสมอร์ รับผิดชอบต่อสังคม

© 2021 thairemark.com