Friday, 14 June 2024 - 6 : 50 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซัคเซสมอร์ ชูกลยุทธ์ Global Business ลุยเสริมแกร่ง เดินเครื่องรุกขยายตลาดต่างประเทศ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM จัดงานใหญ่แห่งปี The Success # 24 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ Bravo BKK (MGI HALL) ร่วมเฉลิมฉลองการประดับเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจเครือข่ายซัคเซสมอร์ที่ประสบความสำเร็จพิชิตตำแหน่งตั้งแต่ระดับ Platinum ขึ้นไป โดยมีสมาชิกและผู้สนใจในธุรกิจเครือข่ายซัคเซสมอร์ เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอกย้ำแผนการขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมก้าวสู่ Global Business เต็มตัว เตรียมบุกตลาดใหม่ประเทศ อินโดนีเชีย ปัจจุบัน ซัคเซสมอร์ขยายตลาดไปแล้วใน 7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ด้วยแผนขับเคลื่อนและขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายฐานสมาชิกและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับ SCM

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ด้วยจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเติบโตในระยะยาว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้อง Diversify ธุรกิจ นอกเหนือจากธุรกิจเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดเป็น The Second Wave ให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านกลยุทธ์ Global Business ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

โดยประเทศอินโดนีเชียเป็นหมุดหมายสำคัญที่บริษัทฯ กำลังทำการขยายตลาด จากข้อมูลพบว่า ประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรเกือบ 300 ล้านคน ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างดีซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจเครือข่าย “กลยุทธ์การสร้างการเติบโตผ่านการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ปี 2567 ยอดขายต่างประเทศจะโตต่อเนื่อง นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ธุรกิจ เติบโตตามกลยุทธ์ที่กำหนด”

© 2021 thairemark.com