Thursday, 23 May 2024 - 4 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

J&C ก้าวไปกับดีป้าเปิดตัว Thailand Digital Valley

จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) ผสานความร่วมมือร่วมก้าวไปด้วยกันอย่างเหนียวแน่น กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในงานเปิดตัว Thailand Digital Valley โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลสำคัญของประเทศ บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา และภายในงานดังกล่าว ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร J&C ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในนาม บริษัท จอยมาร์ท จำกัด พร้อมร่วมพูดคุยในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นที่ TDV อีกด้วย

© 2021 thairemark.com