Friday, 24 May 2024 - 2 : 00 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เจแอนด์คอยน์ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทดูงานบริษัท

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย (IIT)ในการขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงาน และนวัตกรรมต่างๆของบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ดร.ฐัช หัชลีฬหา และ คุณกันต์ศักดิ์ หัชลีฬหา ให้เกียรติในการบรรยายให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมสถานที่ค่ะ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ จอย แอนด์ คอยน์

© 2021 thairemark.com