Thursday, 20 June 2024 - 3 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คังเซน-เคนโก ฯ ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ “แบ่งปันความสุขสู่สังคม”มอบทุนการศึกษา137,800 บาท

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ นำโดย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.ขวัญโดม อำพันธ์ยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 137,800 บาท เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสนับสนุนเยาวชนผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอัลคาไลน์ตราเอมเพอร์เรอร์ และสบู่ธัมเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ร.อ. นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

© 2021 thairemark.com