Thursday, 25 July 2024 - 11 : 02 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว” จากซัคเซสมอร์ ผนึกกำลังเหล่านักธุรกิจผู้นำสร้างแรงขับเคลื่อนและเติบโตอย่างยั่งยืน

The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ตลอด 9 ปี จนเข้าสู่ปีที่ 10 ซัคเซสมอร์ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และซัคเซสมอร์เป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม Network Marketing ของประเทศไทยที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์รายแรก นับเป็นผู้เล่นตัวจริงในธุรกิจที่พร้อมไปด้วยเหล่านักธุรกิจที่มีคุณภาพ และมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างแท้จริง 

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน “ซัคเซสมอร์” สู่การเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย เมื่อคิดและทำสิ่งใหญ่จะต้องเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจควบคู่กับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส การรวมพลังความเป็นหนึ่งของเหล่าผู้นำในครั้งนี้ สร้าง impact ให้กับอุตสาหกรรม Network Marketing และตอกย้ำความแข็งแกร่งในการก้าวสู่ปีที่ 10 ของซัคเซสมอร์   

แก่นแท้ของธุรกิจซัคเซสมอร์ คือ การพัฒนาคนและเข้าถึงความต้องการของผู้คนให้มากที่สุด เราจึงมีระบบพัฒนาคน ที่เรียกว่า Successmore Leadership Academy หรือ SLA  เป็นระบบพัฒนาคนตั้งแต่วันแรกที่บริษัทเปิด เพราะซัคเซสมอร์รู้ว่าธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคนนั้น จะต้องมีขั้นตอนการปรับ Mindset และปรับ Skillset ร่วมถึงการทำงานอย่างทีมเวิร์ค คือหัวใจสำคัญ และเป็นที่มาของ “The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นการรวมตัวของผู้นำซัคเซสมอร์เพื่อสร้างระบบหนึ่งเดียวที่ใช้ทั่วโลก“1 System Company by Codemaster” ที่จับมือร่วมกันพัฒนาและสร้างระบบเทรนนิ่ง Successmore Leadership Academy หรือ SLA ให้มีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือ อาทิ Success Tool เครื่องมือและระบบสนับสนุนนักธุรกิจ Powerful Function การจัดสัมมนาของผู้นำที่สาขาโดยใช้ระบบ SLA3456 เหมือนกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกที่ช่วยพัฒนานักธุรกิจ ประกอบด้วย ;

  • SLA On Tour งานสัมมนาที่เปิดโอกาส และเทรนนิ่งผู้นำแบบเต็มวันจัดที่สาขาของซัคเซสมอร์ โดยคัดเหล่าสุดยอดผู้นำระดับสูงร่วมมือกันจากทั่วประเทศ มาแชร์เคล็ดลับความสำเร็จ วิธีการสร้างรายได้ และตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกิจซัคเซสมอร์
  • SLA Plus งานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค จัดทุก ๆ 4 เดือน ประชุมสัมมนาที่มีการแบ่งปันความสำเร็จจากผู้นำระดับสูงพร้อมจัดแสดงสินค้าสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนวงกว้าง

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากเหล่าขุ่นพลผู้นำทั้ง 4 คน ที่เป็นตัวแทนร่วมแชร์เทคนิคและประสบการณ์ร่วมทั้งโอกาสที่จะพูดถึงความรู้สึกที่อยู่เคียงข้างซัคเซสมอร์เข้าสู่ปีที่ 10   

  • คุณนพรัตน์  ทองศักดิ์  นักธุรกิจระดับ Diamond
  • คุณสว่าง หล่างหลี  นักธุรกิจระดับ Crown Diamond
  • คุณเอกธณัช ผลพูลกิจ นักธุรกิจระดับ Black Diamond
  • คุณสมพล ทองขุนดำ นักธุรกิจระดับ นักธุรกิจระดับ Black Diamond

นอกจากนี้ระบบพัฒนาคน SLA ของซัคเซสมอร์ยังมุ่งเน้นการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องของความมุ่งหวัง และตอบโจทย์ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะในแง่เทคโนโลยีที่มาดิสรัปทั้งวิถีชีวิตและการทำงาน รวมถึงโครงสร้างธุรกิจ คนเก่ง ยุคนี้จึงต้องมี Growth Mindset ทักษะจำเป็น ที่จะมาต่อยอดความเก่งนี้ไปได้ไกลกว่าเดิมและร่วมสร้างพลังแรงบันดาลใจควบคู่กับการการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ปรัชญาของซัคเซสมอร์ที่ว่า Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ” 

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “SCM” กล่าวเสริมว่า นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนคือ พลังแกนหลักในการผลักดันของเรา The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว พลังแห่งความแตกต่างในเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยระบบพัฒนาคนเรามั่นใจว่าจะช่วยขยายตลาด SCM ให้เติบโต และเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีนี้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 เรายังมุ่งเน้นสร้างแบรนด์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายใต้ Wellness Wellbeing  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1.การสร้างพลังแบรนด์ 2.การขับเคลื่อนดิจิทัล 3.การยกระดับความมีประสิทธิผลของระบบงาน ระบบพัฒนาคน และ 4.การบริหารประสบการณ์ที่ประทับใจของลูกค้าได้ครบทุกมิติ นอกจากนี้ SCM เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของทั้งนักธุรกิจและลูกค้า เพื่อที่จะเป็นการสร้างแบรนด์ “เลิฟเวอร์”ให้รักและผูกพันธ์กับองค์กรต่อไป

© 2021 thairemark.com