Sunday, 21 April 2024 - 4 : 09 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

J&C เสริมแกร่งค้าปลีก ให้เข้าถึงแหล่งทุน เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ

J&C ยกระดับร้านค้าแฟรนไชส์ J&C imart เพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายร้านค้าในเครือ J&C ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยผ่าน “สินเชื่อคู่ค้าพารวย” ด้วยวงเงินสูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.80% ต่อเดือน ช่วยร้านค้าซื้อของเข้าร้านได้เต็มที่ สะดวกสบาย ไม่ต้องพกเงินสด ตั้งเป้า200 ร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศเข้าถึงสินเชื่อ ภายในกลางปี 2566

ดร.ฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น (J&C) เปิดเผยว่า J&C imartเป็นนวัตกรรมร้านค้าที่สร้างอาชีพเพื่อชุมชนโดยการเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน ส่งเสริมให้ร้านค้าโชห่วยเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่แบบระบบ omni channel หรือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลายช่องทาง ควบคู่ไปกับระบบสมาชิกที่มีประโยชน์ร่วมกันในการซื้อ-ขาย-บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เพิ่มยอดขายและทำกำไรได้ดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจเล็กๆ เดินหน้าและเติบโตต่อไปได้ยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าแฟรนไชส์J&C imart กว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ส่งผลให้ได้รับรางวัล The Best Retail Franchise of the year จากกระทรวงพาณิชย์ในช่วงปี 2563-2565

ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยภายใต้ “สินเชื่อคู่ค้าพารวย”โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการค้า (Trade Data)เชื่อมต่อกับ Digital Supply Chain Financing Platform ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยให้ธุรกิจเครือข่ายร้านค้าแฟรนไชส์ J&C imart ในเครือ J&C สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย “สินเชื่อคู่ค้าพารวย” ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี(O/D) โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.80% ต่อเดือน วงเงินสูงสุด 3 เท่า ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายอย่างอุ่นใจ ซื้อของเข้าร้านได้เต็มที่ ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ไม่ใช้วงเงินก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เบิกใช้วงเงินหมุนเวียนผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Krungthai NEXT และ Krungthai Business อำนวยความสะดวก ทดแทนการพกพาเงินสดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนให้แฟรนไชส์ร้านค้า J&C imart ที่มีอยู่จำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs รวมถึง SMEs รุ่นใหม่ในเมืองรองเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพโดยในระยะเริ่มต้น 6 เดือนแรก ตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการร้านค้า J&C imart จำนวน 100 ราย เข้าถึงสินเชื่อคู่ค้าพารวย ก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง 200 ร้านค้าทั่วประเทศภายใน 1 ปี

J&C มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า) ให้ได้ง่ายและครบวงจร โดยคำนึงถึงร้านค้าในเครือข่ายทั่วประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้การทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกัน คู่ขนานไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการและการให้บริการให้พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าใหม่ๆ รวมถึงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจากการผลักดันโครงการ สินเชื่อคู่ค้าพารวย จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเครือข่าย J&C imart เติบโตไปด้วยกันอย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการร้านค้าเครือข่าย J&C ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อคู่ค้าพารวย ลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme-rich  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

© 2021 thairemark.com