Friday, 24 May 2024 - 2 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ รับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับเหรียญทอง

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับเหรียญทองในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่อง จากงาน “TDSA AWARD 2022”

ภายใต้ชื่อ “THE RICE OF SUCCESS” ได้รับเกียรติจาก นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดีกับรางวัลขายตรงดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

  1. คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์
  2. คุณวเรศชัย อ่อนทรัพย์
  3. คุณภัคภณ ค่ายสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องเวิร์ด บอลรูม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด

© 2021 thairemark.com