Wednesday, 24 April 2024 - 12 : 46 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘พรรณไม้งาม อร่ามชล’ปลุกเที่ยวบูมศก.ภาคเกษตร

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล”ปลุกท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผู้ผลิตพันธุ์ไม้ต่างๆ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามชล” ครั้งที่ 6 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายสิริวุฒิ วุฒิศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

การจัดงานพรรณไม้งาม อร่ามชล ครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและแนวทางการผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจภาคเกษตรในจังหวัดชลบุรี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและผู้ผลิตพันธุ์ไม้ต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปและส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดชวนชม ประกวดโชคเก้าชั้น ประกวดไม้ด่าง ประกวดแคคตัส ประกวดลิ้นมังกร ประกวดแข่งขันการจัดสวนหย่อม การจัดสวนถาดนักเรียน การอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com