Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 31 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไทยเตรียมสร้างดาวเทียม THEOS-3 รับอุตสาหกรรมอวกาศครบวงจร

GISTDA เผยแผนสร้างดาวเทียม THEOS-3 ผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทยอย่างยั่งยืน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อีกหนึ่งความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ช่วยผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า กับการขึ้นสู่วงโคจรของดาวเทียม THEOS-2 สำเร็จ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้เริ่มปฏิบัติการสำรวจโลกแล้ว

THEOS-2 ถือเป็นดาวเทียมด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและติดตามสภาพแวดล้อมของประเทศไทย โดยข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารเชิงพื้นที่ตามภารกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้านน้ำ การเกษตร ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ ผังเมือง และความมั่นคง ตลอดจนใช้ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากอวกาศ โดยที่ผ่านมาได้มีการนำข้อมูลจากดาวเทียมดวงอื่นๆ ของ GISTDA มาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งเมื่อดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จแล้วก็จะยิ่งเกิดประโยชน์มากขึ้น

นางรัดเกล้า กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้ได้ทราบว่า GISTDA มีแผนที่จะจัดสร้างดาวเทียม THEOS-3 โดยได้ออกแบบครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้มีการสัมมนา และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะเบื้องต้น รวมทั้งยังวางแผนที่จะสร้างและประกอบดาวเทียม THEOS-3 ที่ประเทศไทยอีกด้วย โดยมีแผนจะนำขึ้นสู่อวกาศภายในปี พ.ศ. 2569-2570 ซึ่งนอกจากความสำเร็จดังกล่าวแล้ว โดยประเทศไทยกำลังจะมีงานใหญ่ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ‘งานสัปดาห์อวกาศแห่งชาติ (Thailand Space Week 2023)’ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้มาพบปะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยงานจัดระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้

“นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ โดย ดาวเทียม THEOS-2 และ THEOS-3 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จึงเหมือนเป็นความมุ่งหมายที่จะนำข้อมูลมาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทย รวมทั้งให้ต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย” นางรัดเกล้า กล่าว

© 2021 thairemark.com