Monday, 20 May 2024 - 10 : 28 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“กทพ.”แจก 500บาท1,000 รางวัลจูงใจลูกค้าอัพเดต “ฟรีโฟลว์”ไม่มีไม้กั้น

กทพ. เตรียมออกแคมเปญสุ่มแจกเงินเข้าบัตร Easy-pass จำนวน 500 บาท 1,000 รางวัล จากลูกค้า 2 ล้านบัญชี หวังจูงใจลูกค้าอัพเดตข้อมูลเข้าระบบฟรีโฟลว์ ไม่มีไม้กั้น เริ่มต้นเดือน มี.ค.นี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยถึงโครงการนำร่องการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ฟรีโฟลว์) ว่า กทพ. ตั้งเป้าหมายจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือน ก.ค.64 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม หรือเป็นการเปิดต่อจากการนำร่องในโครงการดังกล่าวของกรมทางหลวง (ทล.) ที่จะนำร่องใช้ระบบฟรีโฟลว์ ไปก่อนในเดือน มี.ค.ปีนี้ โดย กทพ.จะเริ่มใช้นำร่องใน 3 ด่าน คือ ที่ด่านจตุโชติ และด่านสุขาภิบาล 5/ 1-2

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้รถจะสามารถเริ่มใช้ระบบฟรีโฟลว์ได้นั้น จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลของทะเบียนรถที่ใช้ระบบดังกล่าว ดังนั้น กทพ. จึงเตรียมออกแคมเปญในต้นเดือน มี.ค.ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้ Easy-pass ซึ่งมีกว่า 2,000,000 บัญชี เข้ามาอัปเดตข้อมูลรถเตรียมเข้าระบบโครงการฟรีโฟลว์ โดยแคมเปญดังกล่าวหากลูกค้า เข้ามาอัปเดตข้อมูลทะเบียนรถแล้ว กทพ.จะมีการสุ่มแจกรางวัล มอบเงินเข้าบัตร Easy-pass 500 บาท จำนวน 1,000 รางวัล โดยลูกค้าที่ใช้ Easy-pass เตรียมติดตามเข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวได้

“ที่ผ่านมาลูกค้าที่ใช้บัตร Easy-pass ตั้งแต่ซื้อบัตร ก็จะมีการให้ข้อมูลเฉพาะในส่วนชื่อและเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น รวมทั้งมีผู้ใช้บางส่วนที่เปลี่ยน Easy-pass ไปมา กับรถยนต์ที่ตัวเองใช้งาน แต่ระบบ ฟรีโฟลว์ จำเป็นที่ข้อมูลของรถที่ใช้ผ่านด่านจะต้องมีความแม่นยำ เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรียกเก็บค่าผ่านทาง หรือทราบข้อมูลอื่นๆ จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการใช้งานโครงการ ฟรีโฟลว์ ของ กทพ.”นายสุรเชษฐ์ กล่าว

โครงการฟรีโฟลว์ ซึ่งถือเป็นการยกไม้กั้นที่ผ่านด่านออก เพื่อทำให้การผ่านด่านทางพิเศษเกิดความคล่องตัว และเป็นการเก็บค่าผ่านทางที่แตกต่างจากระบบเดิม คือเก็บหลังจากผู้ใช้ทางผ่านด่านแล้ว (Post Paid) ดังนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเก็บค่าผ่านทางทั้งกรมทางหลวง และ กทพ. จะมีการว่าจ้างเอกชนเพื่อมาติดตามเรียกเก็บค่าผ่านทาง โดยเอกชนจะต้องเป็นรายเดียว หรือ Single Platform ทำหน้าที่เรียกเก็บค่าผ่านทางร่วมกันทั้งในส่วนของระบบของกรมทางหลวง และ กทพ. โดยเอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการติดตามเรียกเก็บเองในอนาคตด้วย.

© 2021 thairemark.com