Thursday, 23 May 2024 - 4 : 27 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ททท.น่าน – ตราด เปิดเส้นทางท่องเที่ยว”ทะเลหมอกน่านสู่ทะเลตราด”เชื่อมโยงสองภูมิภาค สร้างโอกาสและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน และ สำนักงานตราด จับมือกันจัดกิจกรรม The Link Local to Global เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองภูมิภาค จากทะเลหมอกภาคเหนือของจังหวัดน่าน สู่ทะเลตราดภาคตะวันออก ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีความโดดเด่นของทรัพยากรที่แตกต่างกัน การนำทริปของผู้ประกอบการและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของสองจังหวัดมาอัพเดทแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลใหม่ๆ จะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้ำ

นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานน่าน เล่าว่า โครงการ The Link Local to Global ในชื่อเส้นทาง “Nan x Trat Green Route Good Trip” ได้นำคณะผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด และยังได้ร่วมกับ นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานตราด จัดช่วงกิจกรรม Product Briefing นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดตราด ให้แก่ผู้ประกอบการจากจังหวัดน่าน เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และกิจกรรม Table Top Sales เจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งสองจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเส้นทางและแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกัน ทำให้เกิดไอเดียเส้นทางและแพจเกจการท่องเที่ยวใหม่ๆ

ทางด้าน นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานตราด กล่าวว่า ก่อนหน้านั้น ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด และสื่อมวลชนจังหวัดตราด สำรวจแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านแล้ว โดยพบว่า จังหวัดน่านมีศักยภาพด้านความสวยงามทางธรรมชาติ เป็นเมืองที่สะอาด มีวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมที่มีประวัติยาวนานน่าสนใจ มีเอกลักษณ์ชัดเจน มีปราชญ์ภูมิปัญญาและต้นทุนทางวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ส่วนทางด้านจังหวัดตราด มีจุดแข็งด้านอาหารที่หลากหลาย ความสดอร่อยของอาหารทะเล วิถีชีวิตของชาวสวนและชาวเล กับธรรมชาติท้องทะเลและป่าชายเลน เป็นเสน่ห์ของจังหวัดตราด การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงในกิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อนำเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว

นายศิรภพ แนวพนา หรือพี่แอ๋ เจ้าของบริษัท ตราดเบิกบาน จำกัด ผู้ประกอบการบริษัททัวร์นำเที่ยวของจังหวัดตราดและเกาะต่างๆ ทั้ง เกาะช้าง และ เกาะหมาก ซึ่งได้ร่วมทริปสำรวจเส้นทางในจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า น่านเป็นเมืองที่สะอาดมาก มีการจัดการขยะที่ดีมีรางวัลต่างๆการันตี การนำสายไฟฟ้าลงดินทำให้ภูมิทัศน์ยิ่งสวยงาม คนน่านน่ารักยิ้มสวย อัธยาศัยใจดี มีน้ำใจกับนักท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจ รวมไปถึงความเป็นเมืองเก่าที่ดูมีมนต์ขลัง และความสวยงามของธรรมชาติและอากาศสดชื่นแบบภูเขา ซึ่งมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวของภาคตะวันออกที่เป็นทะเล โดยจะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเสนอให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวของบริษัทด้วย

นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กิจกรรมสำรวจและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านได้อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เห็นโอกาสด้านการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งเป็นการยากมากที่ผู้ประกอบการจะมาสำรวจได้เอง โดยเฉพาะเรื่องคอนเนคชั่นทางธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. สำนักงานน่านและสำนักงานตราด ได้นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดมาได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและจังหวัดตราด

สำหรับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ที่คณะผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ได้สำรวจ อาทิเช่น การเยี่ยมชมและทำกิจกรรม “ชุมชนธรรมชาติล่าง” วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศเรียนรู้การทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น การทำ eco print ผ้า 3 ป่า, ชุดอาหารเป็นยา การทำบล็อกทางเดินจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติก และกิจกรรมที่เป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน กิจกรรมทางน้ำ พายซัพบอร์ด ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนหาดคลองพร้าว ในรูปแบบ Low Carbon ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนสละสมโภชน์ ผลไม้ขึ้นชื่อของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และนั่งรถรางเที่ยวในเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เรือนจำที่มีแต่คนอยากเข้าไปเที่ยวชม ซึ่งนอกจากจุดถ่ายรูปสวยงาม กว้างขวาง ยังได้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพด้วย

โดยสภาพบริบทของภูมิประเทศและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทั้งของจังหวัดน่านและจังหวัดตราด มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ติดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทั้งจังหวัดน่านและจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่ต้องตั้งใจมาเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นดอย เพื่อชื่นชมกับบรรยากาศทะเลหมอกและอากาศที่หนาวเย็น ขณะที่จังหวัดตราด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มุ่งหน้าข้ามฝั่งไปตามเกาะต่างๆ ทั้งเกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ทำให้มีการพักค้างคืนในตัวจังหวัดน้อย ซึ่งทาง ททท.สำนักงานตราด ได้ออกแบบกิจกรรมการ “แต่งกายชุดไทยเที่ยวเมืองตราด” สร้างกิมมิค ลูกเล่น บรรยากาศย้อนยุค เดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราดและ “วัดบุปผาราม” หรือ “วัดปลายคลอง” วัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ซึ่งได้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนานกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลากับตัวเมืองตราดมากขึ้น ส่วนคณะผู้ประกอบการของจังหวัดน่านที่ร่วมทริปนี้ ต่างได้ได้ไอเดียใหม่ๆ ไปพัฒนาสินค้าและบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวของตัวเองด้วย

โดย…ระรินธร เพ็ชรเจริญ รายงาน

© 2021 thairemark.com