Sunday, 26 May 2024 - 1 : 03 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อพท. เดินหน้าพื้นที่สร้างสรรค์เมืองน่าน จัดคิวปฏิทินเวิร์คช๊อป – นิทรรศการ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงเครือข่ายงานคราฟต์สู่อาชีพ

บรรยากาศการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อป โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท. 6 ร่วมกับ วิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มลองน่าน (long nan) และกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้นแล้ว 2 ครั้งที่ผ่านมา คือ กิจกรรมต่อยอดการออกแบบงานปูนปั้นพุทธศิลป์สร้างสรรค์ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ บ้านศิลปะฮิมน่าน และ การต่อยอด แต่งแต้มสีจาก “กาแฟน่าน” สู่งานหัตถกรรมผ้า eco-print ผ้าพิมพ์สีและลายธรรมชาติจากสีกาแฟ จัดขึ้นที่ลานต่อสุข-เฮือนฮังต่อ โดยวิทยากรเป็นคนน่านผู้ที่มีองค์ความรู้ มาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเพียงเพื่ออยากเพิ่มเติมความรู้ อยากทำเป็นงานอดิเรกด้วยความชอบ และทั้งที่ต้องการนำไปสร้างเป็นอาชีพ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ ความสนุกสนาน หรือโอกาสสร้างรายได้ ยังเกิดเป็นเครือข่ายคนรักงานคราฟต์ด้วย ทั้งสองเวิร์คช๊อปที่จัดขึ้น แต่ละคลาสเรียนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มีการสร้างกลุ่มนัดแนะเพื่อช่วยกันทำงานคราฟต์ที่ได้อบรมมา และกลายเป็นคอมมูนิตี้คนรักงานคราฟต์

นายณัฐกิตต์ กุมพะยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท. 6 เปิดเผย กิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาชุมชนและจังหวัดน่าน เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดรายได้ไปพร้อมกับการบูรณาการองค์ความรู้ชุมชน ช่างฝีมือ ศิลปิน และนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อรักษาและอนุรักษ์ ความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ แต่ก็เกิดชิ้นงานรูปแบบใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและมูลค่า รวมทั้งเกิดแหล่งพื้นที่เรียนรู้ เป็นอีกเครื่องมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของจังหวัดน่าน โดยผ่านกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาจังหวัดน่านเพื่อให้เข้าไปสู่มาตรฐานในระดับสากล ในเรื่องของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่จะขอยื่นใบสมัครในปี 2566

โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท. 6 สนับสนุนกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นที่บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม และส่งเสริมให้ศิลปิน ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน และนำเสนอขายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่สร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนกลุ่มปราชญ์ และศิลปินในพื้นที่จังหวัดน่านในการจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ขยายผลไปยังนอกเขตเมืองเก่าน่าน ผลักดันเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมท้องถิ่นจังหวัดสู่ตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อปและการจัดแสดงนิทรรศการต่อเนื่องไปถึงเดือนสิงหาคม มีการจัดตลาดงานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน Nan Ho Crafts Market และตลาดนัดมือสอง กิจกรรม Nan 2nd Hand

สำหรับตารางการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อปและนิทรรศการที่น่าสนใจ คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์น่านสร้างสรรค์ งานหัตถกรรมและลวดลายผ้าทอน่าน และศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่าน ณ แหล่งเรียนรู้โฮงเจ้าฟองคำ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมเวิร์คช๊อป การต่อยอดงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่สร้างสรรค์ ในงานนี้ยังเปิดตลาดงานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน Nan Ho Crafts Market และ ตลาดนัดมือสอง กิจกรรม Nan 2nd Hand ณ ลานต่อสุข-เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน ส่วนนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดการออกแบบงานปูนปั้นพุทธศิลป์สร้างสรรค์ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลงานศิลปะ สามารถเยี่ยมชมได้ ที่บ้านศิลปะฮิมน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ น่านบันดาลใจ

© 2021 thairemark.com