Monday, 20 May 2024 - 11 : 39 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อยุธยาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกระตุ้นการท่องเที่ยวเนื่องในวันช้างไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 วังช้างอยุธยาและเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรอย่างยิ่งใหญ่ในวันช้างไทยตรงกีบวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมมากมายเพื่อณรงค์ให้ทุกคนรักช้างและตระหนึกถึงความสำคัญของช้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย และปัจจุบันยังมีความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ช้างไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือช้างบ้านซึ่งมีการเลี้ยงรวมถึงเพาะขยายพันธุ์กันจำนวนมาก และช้างป่า ซึ่งมีในป่าธรรมชาติและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช้างเอเชียจำนวนมาก ลำดับต้นๆของโลก

อย่างไรก็ตาม นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล ได้นำช้างและควาญช้าง ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ที่หมู่บ้านช้างอยุธยา ติดกับเพนียดหลวงคล้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างและควาญช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว จากนั้นได้ร่วมกันบวงสรวงศาลปะกำ บูชาเชือกปะกำตามความเชื่อของคนเลี้ยงช้างเสร็จแล้วเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เลี้ยงโต๊ะจีนช้าง เป็นผลไม้และผักจำนวนมากทั้งกล้วย อ้อย แตงกวา

โดย… สุนทร พงษ์เผ่า ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

© 2021 thairemark.com