Monday, 11 December 2023 - 4 : 21 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรีเปิดงาน Thailand Showroom แสดงศักยภาพ Soft Power ของดีเมืองไทยรวมไว้ในที่เดียว

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ก.พ. 2566 ที่ เลเจนด์ สยาม จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณเพื่อเปิดงาน Amazing Thailand Showroom และมหกรรมรวมพลคนชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการ Thailand Showroom บูรณาการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนวิถีใหม่ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน

โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมทั้งนี้ ผู้บริหาร บจก.ณุศา เลเจนด์ สนาม โดย คุณศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บจก.ณุศา เลเจนด์ สยาม นำคณะร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการ “Thalland Showroom บูรณาการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนวิถีใหม่ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ป “โชว์รูมประเทศไทย” ที่นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เผยแพร่สู่โลก ผ่านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และผลิตภัณฑ์ เที่ยวตลาด 100 ปี ของดี 100 อย่าง โดยจัดให้มี SHOW CASE นำของดี ของเด็ด ของดัง ทั่วประเทศรวม 77 จังหวัด มารวมไว้ที่เดียว เชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายทั้ง Off-line ผ่านหน้าร้าน และ Online ผ่านเว็ปไซต์www.thailandshowroom.com/th

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กลไกขับเคลื่อนสำคัญในกระบวนการ Soft Power คือการใช้ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ และ ‘เทคโนโลยี’ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้พัฒนาทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิด ‘ระบบนิเวศสร้างสรรค์’ ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างสังคมที่ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้อย่างอิสระเสรี จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้คนไทยกล้าคิด กล้าดัดแปลง เกิดเป็นโมเดลธุรกิจที่สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย พาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและของดีของไทยให้ไปสู่ระดับโลก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ Soft Power ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรม 5F เน้นการนำเอกลักษณ์ของไทยมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ และเพื่อเป็นการนำชลบุรีและพัทยากลับมาเป็น Destination ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ และเน้นการเปิดรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง และยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อขยายฐานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry) ในชลบุรีอีกด้วย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้และเงินหมุนเวียน ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง คาดว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาในพัทยาและภายในงาน 5,000-10,000 คนต่อวัน

อีกทั้งยังสร้าง Legend Siam Thailand Showroom ให้เป็นอีกหนึ่ง Destination ที่นักท่องเที่ยวต้องมาที่พัทยา ด้วยการเป็นศูนย์รวมสินค้าอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า ทั้ง สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจ รวมถึงชุมชนชาติพันธุ์ด้วย

© 2021 thairemark.com