Tuesday, 16 July 2024 - 2 : 49 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022”ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี-ต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน พร้อมจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” ที่จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดพะเยา พัฒนาการจังหวัดน่าน และพัฒนาการหวัดแพร่ แถลงในการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” ที่จังหวัดเชียงราย ที่ลานวิดีโอวอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย โดยมี นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ต่างแต่งกายด้วยผ้าล้านนา เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างคึกคัก โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาวและพม่า) ที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC : North – South Economic Corridor) เป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงอินโดจีน ทางบกสาย R3A R3B และการเชื่อมโยงทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง ทำให้มีศักยภาพด้านที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้นเศรษฐกิจ การค้ากับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

จากศักยภาพด้านที่ตั้งถือเป็นโอกาสที่ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและ การลงทุน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านเศรษฐกิจ ภายในความได้เปรียบที่เกื้อกูลกัน สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นธุรกิจ SMEs ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผ้า และผ้าทอ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ชา กาแฟ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก งานประดิษฐ์ที่ประณีต ของตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในประเทศและต่างประเทศได้ จึงทำให้เกิดโครงการ “LANNA-GMS EXPO 2022” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันตลาด GMS และเพิ่มช่องทางในการค้า และสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนในกลุ่มภาคเหนือตอนบนและกลุ่มประเทศ GMS กิจกรรม “LANNA-GMS EXPO 2022” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 ส่วน

1.ประชุมตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ LANNA-GMS EXPO 2022 ประกอบด้วยLANNA-GMS Trade Fair กว่า 150 ราย และ Lanna-GMS Fashion Week กว่า 80 ราย รวมผู้ประกอบการ 230 ราย ซึ่งจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.การแถลงข่าวการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022. และการรณรงค์แต่งกาย ผ้าล้านนา ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ณ ที่แห่งนี้ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย) จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 พบกับการออกบูธของผู้ประกอบการ ที่นำของดี 5 ดาว จาก 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มาจัดแสดงกว่า 60 ร้านค้า จัด 3 โซน ด้วยกัน โซนกังหันลมไม้ไผ่ ชั้น 1 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนา ผ้าทอ และเครื่องประกับ“LANNA-GMS Fashion Week” จำนวน 20 ร้านค้า สินค้าเพียงบางส่วนในการจัดงานฯ อาทิเช่น ผ้าทอ ผ้าปักด้วยมือ ผ้าทอใยสับปะรด กระเป๋าผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงิน เป็นต้น การจัดแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์ผ้าล้านนา 4 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โซน Grand Hall ชั้น G การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภาคเหนือตอนบน 2 “LANNA-GMS Trade Fair” จำนวน 40 ร้านค้า ณ โซน Grand Hall ชั้น G สินค้าเพียงบางส่วนในการจัดงานฯ อาทิเช่น ชา ผักผลไม้กรอบเพื่อสุขภาพ น้ำผึ้ง หมูฝอย เซรามิค เครื่องเคลือบเวียงกาหลง เป็นต้น

โซน VDO Wall ชั้น 2 งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Lanna GMS Trade Fair (เวลา 16:00 – 18:00 วันที่ 25 พ.ย. 65) การแสดงเดินแบบนานาชาติ สีสันล้านนา-GMS “COLOUR OF LANNA GMS

  1. กิจกรรม “LANNA-GMS EXPO 2023 จัดขึ้นจำนวน 5 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงาน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม คือ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภาคเหนือตอนบน 2 “LANNA-GMS Trade Fair” จำนวน 150 ร้านค้า และการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า แฟชั่นล้านนา ผ้าทอและเครื่องประกับ “LANNA-GMS Fashion Week” จำนวน 80 ร้านค้า รวมทั้งสิ้น 230 ร้านค้า การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอ และ เครื่องประดับล้านนาตะวันออกร่วมสมัย “LANNA – GMS FASHION WEEK 2022” การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี กิจกรรม Live Streaming และการแสดงจากศิลปิน ร่วมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดการจัดงาน
© 2021 thairemark.com