Thursday, 25 July 2024 - 10 : 05 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นวัตกรรมยาใหม่กัญชาเพื่อการแพทย์และทางออกของเศรษฐกิจไทย

ตามที่ทุกคนกังวลถึงโอกาสการเสพติดกัญชาอันเนื่องมาจากสารทีเอชซีที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงก่อให้เกิดการแสวงหานวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น โดยเป็นการเตรียมยาใหม่จากกัญชาที่มีกระบวนการเปลี่ยนสารเสพติดทีเอชซีให้เป็นสารที่ไม่เสพติด

นวัตกรรมใหม่ดังกล่าวเป็นร่วมมือของบริษัท ซาลัส จำกัด และบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด ในการดำเนินงานนั้น บริษัท ซาลัส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญมาตรฐานสูงระดับโลกและเป็นโรงงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถสกัดสารสำคัญจากกัญชาและกัญชงให้มีความบริสุทธิ์สูงมากกว่าร้อยละ 99.99 เหมาะที่จะใช้เป็นยา มีกระบวนการแยกสารซีบีดีออกจากสารทีเอชซีที่มีประสิทธิภาพภาพสูง

ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด สารทีเอชซีที่แยกได้ที่โรงงานของบริษัท ซาลัส จำกัด มีปริมาณที่มากพอเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตยาใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีทางเคมีสังเคราะห์และเภสัชกรรมมาเปลี่ยนสารทีเอชซีให้เป็นสารซีบีเอ็นและสารอนุพันธ์อื่นๆที่ไม่ก่อให้เกิดการเสพติด มีความปลอดภัยสูงเทียบเคียงกับสารซีบีดีที่วงการแพทย์ยอมรับในวงกว้างเพื่อใช้เป็นยา

คุณสิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ประธานบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด ได้กล่าวว่าทางบริษัทต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาให้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้และต้องได้รับการยอมรับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ซึ่งเราต้องการสร้างบริษัทยาสัญชาติไทยที่มุ่งเน้นการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาที่ลดผลข้างเคียงหรือข้อกังวล เช่น การเสพติด เป็นต้น การทำงานร่วมกับบริษัท ซาลัส จำกัด เป็นก้าวที่สำคัญที่จะเสริมให้พี่น้องคนไทยที่ปลูกกัญชาและกัญชงมีตลาดที่ขยายตัวชัดเจนมากขึ้น โดยนำผลผลิตต้นน้ำจากการปลูกมาขายให้กับโครงการนวัตกรรมยาใหม่ที่เราต้องการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่เราต้องการขยายผลของนวัตกรรมการเปลี่ยนสารทีเอชซีเป็นสารซีบีเอ็นสู่ภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

คุณธนดี พันธุมโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาลัส จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัดเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตยากึ่งสังเคราะห์ใหม่ที่จะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสารทีเอชซีที่มีในกัญชา โดยมีการเปลี่ยนสารเสพติดทีเอชซีให้เป็นสารที่ไม่เสพติดซีบีเอ็นซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการออกฤทธิ์เพื่อระงับการปวด การนอนไม่หลับ และยังมีผลการศึกษาช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดอีกด้วย สารซีบีเอ็นยังได้รับการยอมรับกันในวงกว้างทั่วโลกว่าเป็นสารที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์และไม่ก่อให้เกิดการเสพติดต่อผู้ป่วย เราคาดหวังว่านวัตกรรมพัฒนายาใหม่ในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้ปลูกกัญชาที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าได้อย่างแท้จริง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกัญชาและผู้ที่สนใจในรายละเอียดของโครงการสามารถติดต่อมายังบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด ตามหมายเลข 080-4191919 ได้

© 2021 thairemark.com