Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 21 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านประกันเพลิงไหม้“โซเนวาคีรี เกาะกูด”

คปภ. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “โซเนวาคีรี เกาะกูด” จังหวัดตราด เผยทำประกันอัคคีภัย ทุนประกันกว่า 900 ล้านบาท – กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 10,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม “โซเนวาคีรี เกาะกูด” ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้รับความเสียหาย บริเวณอาคารไม้ซึ่งเป็นห้องพักส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรม จำนวน 1 อาคาร และอาคารขนาดเล็กอีก 2 อาคาร ได้รับความเสียหายทั้งหมด ประเมินความเสียหายเบื้องต้นของตัวอาคารประมาณ 200 ล้านบาท มีลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดตราด เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดตราด ว่า จากการลงพื้นที่และตรวจสอบด้านการทำประกันภัย โดยเบื้องต้นพบว่าโรงแรม “โซเนวาคีรี เกาะกูด” มีการทำประกันอัคคีภัย เริ่มความคุ้มครอง 19 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดความคุ้มครอง 19 พฤษภาคม 2565 โดยมีบริษัท ทรอพพิคอล ไอแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นผู้เอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 902,828,155 บาท โดยมีบริษัทประกันภัย 5 แห่งร่วมรับประกันภัย คือ 1. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เป็น Leader) สัดส่วนรับประกันภัย 45% 2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 20% 3. บริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 15% 4. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 10% และ 5. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วนรับประกันภัย 10%

สำหรับการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมฯ และได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 รายทางโรงแรมฯ ได้นำส่งโรงพยาบาลและเดินทางกลับกรุงเทพแล้ว ส่วนกรณีความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายในขณะเกิดเพลิงไหม้นั้น เนื่องจากโรงแรม “โซเนวาคีรี เกาะกูด” ได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไว้กับบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดความคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2565 จำนวนเงินความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ในวงเงิน 10,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง สำนักงาน คปภ. จังหวัดตราด ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเร็ว

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประกอบการที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงฝากเตือนมายังผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศทุกประเภท ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยอัคคีภัยหรือการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินภายในสถานประกอบการ รวมทั้งการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรณีที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามระยะเวลาและรายได้ที่ขาดหายไปในระหว่างที่กำลังซ่อมแซม รวมถึงการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบการมีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่น เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยง และเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือLine Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com