Saturday, 28 January 2023 - 2 : 27 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ส่งจนท.คุมเข้ม”เดอะ วัน ประกันภัย”ป้องกันถ่ายเททรัพย์สิน

คปภ. ชี้แจง กรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศปิดปรับปรุงชั่วคราว ส่งทีมคุมเข้มป้องกันยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน-ดูการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก วันที่ 30 พ.ย.จะเชิญผู้บริหารของบริษัท เข้ามาชี้แจงและสอบถามถึงแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของสำนักงาน คปภ. รวมถึงแผนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีบริษัท เดอะ วันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงประกาศว่าบริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราว ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง นั้น สำนักงาน คปภ. ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและยืนยันว่าตอนนี้บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีการปิด หรือหยุดประกอบการ โดยสำนักงาน คปภ. จะติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ได้ส่งทีมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สายกฎหมายและคดี สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายตรวจสอบ และสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย เข้าไปตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน รวมถึงดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยแล้ว นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน คปภ. จะเชิญผู้บริหารของบริษัท เข้ามาชี้แจงและสอบถามถึงแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินมาตรการผ่อนปรนของสำนักงาน คปภ. รวมถึงแผนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป ส่วนจะบังคับตามมาตรการทางกฎหมายถึงขั้นจะให้หยุดดำเนินการหรือไม่ ต้องดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อน โดยขณะนี้ ยังไม่มีการสั่งให้หยุดการรับประกันภัย และไม่ได้สั่งให้มีการหยุดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด เพราะการจะดำเนินการดังกล่าวต้องมีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบที่ชัดเจน โดยสำนักงาน คปภ. จะยึดถือประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามหากบริษัทไปหยุดทำการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ก็ถือว่ามีความผิด และมีบทลงโทษ รวมทั้งหากบริษัทดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำนักงาน คปภ. จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

“ดังนั้นขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าสำนักงาน คปภ. พร้อมดูแลประชาชาชน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนประชาชนที่มีปัญหาเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัท หรือการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า สามารถร้องเรียนกับสำนักงาน คปภ.ได้ ซึ่งได้มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะไว้แล้ว โดยสำนักงาน คปภ. พร้อมดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com