Sunday, 26 May 2024 - 1 : 49 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ห้ามยกเลิกประกันโควิด’เจอจ่ายจบ’

คปภ. ห้ามยกเลิกประกันโควิดเจอจ่ายจบ เพราะกระทบผู้ทำประกัน เปิดทางให้เปลี่ยนประกันได้แต่ต้องสมัครใจห้ามบังคับ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายกสมาคมประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปัญหาการจ่านเคลมประกันโควิดชนิดเจอจ่ายจบ เนื่องจากทางสมาคมประกันวินาศภัย ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาได้จ่ายเคลมประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบให้กับผู้เอาประกันไปแล้ว 3 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

อย่างไรตาม การหารือได้เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน คือ ให้บริษัทประกันเสนอขายประกันโควิดชนิดใหม่ ทดแทนประกันแบบเจอจ่ายจบได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทำประกันเท่านั้น ไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนประกันได้ หากผู้เอาประกันถูกบังคับโดยไม่สมัครใจ สามารถร้องเรียนมายัง คปภ. ให้ดำเนินการตรวจสอบได้

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า คปภ. ได้ยืนยันกับทางสมาคมประกันวินาศภัย จะไม่ยกเลิกคำสั่ง คปภ. ที่ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกับโควิดแบบเจอจ่ายจบได้ ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยขอมา เพราะเห็นว่าการยกเลิกคำสั่งจะกระทบกับผู้ทำประกันและธุรกิจประกันโดยรวมทั้งหมด

“คปภ ยืนยันไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามให้บริษัทประกันยกเลิกประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบได้ เพราะกระทบและเป็นการรอนสิทธิของผู้เอาประกัน และ คปภ.มีมาตรการอื่นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาบริษัทประกันที่มีปัญหาต่อเนื่อง และสามารถร้องขอเพิ่มเติมได้” ดร.สุทธิพล กล่าว

คปภ. รายงานว่า ปี 2563-2564 บริษัทประกันขายประโควิดออกไป 40 ล้านกรมธรรม์ ในจำนวนนี้เป็นประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ 10 ล้านกรมธรรม์ และในจำนวนนี้ยังมีผลบังคับอยู่ 7 ล้านกรมธรรม์

© 2021 thairemark.com