Friday, 14 June 2024 - 6 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตร่วมออกคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (MONEY EXPO 2024 BANGKOK)

กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (MONEY EXPO 2024 BANGKOK) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกองทุนประกันชีวิตได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เข้าเยี่ยมชมคูหานิทรรศการกองทุนประกันชีวิต โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกองทุนประกันชีวิตให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมคูหานิทรรศการ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งการออกคูหานิทรรศการในครั้งนี้กองทุนประกันชีวิตได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงาน คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต 

และเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กองทุนประกันชีวิตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกองทุนประกันชีวิต นอกจากนั้นภายในคูหานิทรรศการของกองทุนประกันชีวิตยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมคูหานิทรรศการได้ร่วมตอบแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากกองทุนประกันชีวิตอีกด้วย

© 2021 thairemark.com