Friday, 14 June 2024 - 7 : 30 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ขนเทคโนฯด้านประกันภัยแบบครบวงจรโชว์ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24”

สำนักงาน คปภ. โชว์เทคโนโลยีด้านประกันภัยแบบครบวงจร ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24”พร้อมนำเสนอประสบการณ์แบบ One Stop Service เพื่อส่งเสริมความรู้และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประกันภัยไทย

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้ นางสาววสุมดี  วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567  ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสำนักงาน คปภ. ได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด Digital Insurance Regulator for All สอดคล้องกับแนวคิดของผู้จัดงาน Digital Finance for All ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีการบูรณาการ

ด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอและมีการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เช่น OIC Gateway การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการข้อมูลกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ระบบการให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่แบบ Onsite & Online (Hybrid Exhibition) เกมดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการประกันภัยในการเยี่ยมชมบูธสำนักงาน คปภ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Line @OIC Connect ของสำนักงาน คปภ. และ OIC Seam-Si digital เพื่อส่งเสริมความรู้ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  นอกจากนี้ ยังมีการการออกแบบคูหานิทรรศการและกิจกรรมที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance : ESG) 

และบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  (United Nation Sustainable Development Goals : UNSDGs) ผ่านการเลือกใช้วัสดุและของที่ระลึกที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้งตอบโจทย์ด้านการสนับสนุนวัสดุที่เป็นธรรมชาติจากชุมชน สนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ และผู้ต้องขัง โดยครอบคลุมไปถึงกิจกรรม OIC Showcase ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสินค้าชุมชน สินค้าและบริการจากคนพิการ สินค้าจากฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ESG และ UNSDGs ภายใต้แนวคิดหลักของสำนักงาน คปภ. Digital Insurance Regulator for All

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรแก่ประชาชนในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของสำนักงาน คปภ. ซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ดีแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และบริการด้านประกันภัยที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 และเยี่ยมชมบูธสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คูหานิทรรศการเลขที่ L5

© 2021 thairemark.com