Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 06 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ที โบรคเกอร์’ลุยเพิ่มฐานลูกค้าแย่งตลาดประกันหมื่นล้าน

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนชาต เปิดเกมรุกธุรกิจโบรคเกอร์ประกัน เร่งขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ออกนโยบายขยายจำนวนนายหน้าเพื่อให้มีที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ โชว์จุดแข็งมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่ครบครันทั้งประกันภัยและประกันชีวิต พร้อมความหลายหลายด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนอื่นๆ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถบรรทุก สินเชื่อรถจักรยานยนต์ รวมถึงสินเชื่อลูกค้าองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ มั่นใจด้วยความพร้อมทุกด้านจะทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป

นางสาวชนิตา ขยันตรวจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 100% ทำให้ ที โบรคเกอร์ มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน สามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตกว่า 6 ปี ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราการเติบโตปีละประมาณ 30 % ทุกปี โดยบริษัทฯ มีองค์กรพันธมิตรที่ดีให้การสนับสนุนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกัน เช่น บมจ. ธนชาตประกันภัย, บมจ.วิริยะประกันภัย , บมจ.ทิพยประกันภัย ในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต บริษัทกำลังเติบโตไปได้ด้วยดีซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเหล่านายหน้าประกันภัยที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ มาก่อน โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทฯ สรรหาจากบริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตร อาทิ บมจ.ที ไลฟ์ ประกันชีวิต, บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตแล้ว บริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้บริหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนอื่นๆ อีกทั้ง บริษัทยังทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทในกลุ่มธนชาต และ บริษัทพันธมิตรของกลุ่มธนชาต เช่น สินเชื่อรถแลกเงินของทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถหรูของบริษัทราชธานีลิสซิ่ง สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ของ บริษัทที ลีสซิ่ง รวมถึงสินเชื่อลูกค้าองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ ของบริษัทธนชาตพลัส เป็นต้น

นางสาวชนิตา กล่าวว่า ในโค้งสุดท้ายของปี บริษัทมีแผนสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจนายหน้าประกัน และธุรกิจการเป็นช่องทางการตลาดของกลุ่มธนชาตและบริษัทพันธมิตร ซึ่งหนึ่งในแผนของการสร้างการเติบโต คือ การเร่งขยายนายหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้ไปถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยบริษัทจะทำการสรรหานายหน้าพันธมิตรที่มีหน้าร้านทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะมีนายหน้าให้ได้ 10,000 ราย ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายได้ทั่วประเทศ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำเขตตามต่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับนายหน้า และในไตรมาสสุดท้ายนี้บริษัทฯ จะมีการเชื่อมต่อ Web Service กับประกันภัยคู่ค้าได้สำเร็จ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับกรมธรรม์สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากนี้ไปด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งความแข็งแกร่งจากการเป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต การสนับสนุนจากพันธมิตรรายใหญ่ การมีนายหน้าสนับสนุนการขายทั่วประเทศ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบถ้วน จะทำให้บริษัทมีขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ดีขึ้นและจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทในธุรกิจโบรคเกอร์ประกันได้เป็นอย่างดี และมั่นใจว่าบริษัทจะมีการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเป็นนายหน้าหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ ที โบรคเกอร์ ( TBroker Advisor) สามารถสมัครได้ที่ https://www.tbroker.co.th/Register

© 2021 thairemark.com