Saturday, 13 July 2024 - 9 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วิริยะประกันภัยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลตรุษจีน 2564

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าฮกลกซิ่ว” ภายใต้ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เหรียญดังกล่าวได้รับการปลุกเสกโดย หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตไม่ให้ประมาทในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริษัทฯ ตระหนักเห็นว่าเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดช่วงหนึ่ง  จึงได้ร่วมสนับสนุน “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ” ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากการเมาสุราแล้วขับรถ รวมทั้งรณรงค์เตือนสติผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังไม่ประมาท เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่โทร และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

© 2021 thairemark.com