Friday, 24 May 2024 - 2 : 04 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ทิพยฯเพิ่มสิทธิประกันโควิดพาครอบครัวตรวจฟรี

ทิพยประกันภัย เพิ่มสิทธิ์ให้ลูกค้าหากติดโควิด-19 สามารถให้คนในครอบครัว และผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน ไปตรวจหาเชื้อโควิดได้ฟรี 3 คน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกๆ วันสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อหลายท่าน ยังมีความไม่แน่ใจว่าบุคคลในครอบครัว และผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันรอบข้างซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะติดเชื้อไปด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ทิพยประกันภัยจึงต้องการที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ทำประกันโควิด-19 กับบริษัทฯ หากได้รับเชื้อแล้ว ก็สามารถให้บุคคลในครอบครัวและผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน ไปตรวจหาเชื้อได้ฟรี 3 ท่าน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นในทุกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ที่ทำกับบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันโควิด-19 กับบริษัทอยู่แล้วก็จะได้รับความคุ้มครองนี้เพิ่มขึ้นอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

สำหรับ ผู้ที่สนใจทำประกันภัยโควิด-19 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Tipinsure.com หรือโทร. 1736 และทิพยประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเริ่มต้นเพียง 150 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) นอกจากนี้สำหรับลูกค้าเดิมที่ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันโควิด-19 ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 20%

ส่วนลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ ก็ได้รับความคุ้มครองเพิ่มหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือเกิดภาวะโคม่า รวมทั้งยังสามารถเลือกความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายวัน ได้ตามความต้องการอีกด้วย

© 2021 thairemark.com