Monday, 4 December 2023 - 7 : 13 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คลังหาทางอุ้มโรงแรม ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินเสริมสภาพคล่องธุรกิจรับท่องเที่ยวกลับมาฟื้น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหารือร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย และธนาคารออมสิน เพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนำไปเสริมสภาพคล่อง ปรับปรุงธุรกิจ ในช่วงที่การท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัวกลับมา ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในส่วนนี้ได้

ฉะนั้น หาก สศค. และธนาคารออมสิน เข้าไปรับฟังปัญหา ตั้งแต่ปัญหาใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ออมสินได้รับนโยบายจาก รมว.คลัง ที่สั่งการให้เข้าไปดูรายละเอียด ปัญหาที่โรงแรมขนาดเล็กยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยออมสินจะเข้าไปดูรายละเอียดปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แล้วจะนำเรื่องดังกล่าวกลับมารายงานให้รับทราบต่อไป.

© 2021 thairemark.com