Sunday, 23 June 2024 - 5 : 32 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มท.เปิดลงทะเบียน ขอรับช่วยเหลือ แก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

“คารม” รองโฆษกรัฐบาล เผย กระทรวงมหาดไทย เปิดระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป ยกเป็นวาระแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้มีการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน ผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายคารม กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ และสำนักงานเขต ดำเนินการตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป

นายคารม กล่าวว่า เชิญชวนประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หากไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ดังกล่าว สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง กรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ และหากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมายที่มีในการช่วยไกล่เกลี่ย หากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครอง จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

© 2021 thairemark.com