Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 09 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ฐิติภัสร์”ผนึกธอส.เติมความรู้สานฝันคนไทยอยากมีบ้าน

“ฐิติภัสร์” จับมือ ธอส. ลุยจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเงิน ทำให้คนไทยมีบ้าน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2566 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรม “โครงการ Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ“ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหมาก

โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Reverse Mortgage , สินเชื่อ ธอส.โรงเรียนการเงิน เตรียมความพร้อมสู่การมีบ้านสำหรับผู้มีรายได้ไม่พอกับราคาบ้านที่ต้องการ, ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้ที่เคยมีประวัติติดเครดิตบูโร, นักศึกษาจบใหม่ หากมีอาชีพและมีรายได้ต่อเนื่องสามารถขอคำแนะนำวิธีการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อได้

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการให้ความรู้ด้านการออมเงิน, การทำรายรับ-รายจ่าย และการเพิ่มทักษะสอนอาชีพให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดยโครงการนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องและทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการสร้างวินัยการเงิน สามารถเข้าถึงการบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารสงเคราะห์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านและมีความมั่นคงทางด้านการเงิน

© 2021 thairemark.com