Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 36 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ล็อคดาวน์โควิดแบงก์เปลี่ยนเวลาปิดในห้าง5โมงเย็น สาขาอื่นปิด 15.30 น.

ธนาคารปรับเปลี่ยนเวลาปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 5 โมง ส่วนสาขานอกห้างให้บริการไม่เกิน 15.30 น. พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดจังหวัดควบคุม 10 จังหวัด พิจารณาปิดบางสาขา

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ระบุว่า ธนาคารมีแผนและมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยเฉพาะบริการหลักที่สำคัญ เช่น การรับฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน การชำระเงิน และบริการสินเชื่อต่างๆ ได้

โดยลูกค้ายังคงใช้บริการที่สาขาธนาคาร และตู้เอทีเอ็มซึ่งธนาคารได้เตรียมสำรองธนบัตรไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งลูกค้าประชาชนสามารถใช้บริการ ผ่าน Mobile Banking เช่น พร้อมเพย์ หรือการชำระเงินด้วย QR Code เพื่อลดความเสี่ยงและการสัมผัสตัวธนบัตร

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้มีมาตรการสำหรับการให้บริการของสาขา ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการด้านเศรษฐกิจ และมาตรการด้านสังคม ดังนี้

  1. ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราว สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเขต 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ และ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล รวมถึงประกาศของเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการให้บริการชั่วคราวได้ ผ่านทาง website ของแต่ละธนาคาร
  2. เวลาเปิดทำการสาขาทั้งประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 64 ดังนี้
  • สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการเกิน 17.00 น. เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 17.00 น.
  • สาขาอื่นๆ เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 15.30 น.
  • สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 15.00 น.
  1. จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
  2. กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ
  • ให้แต่ละธนาคารปิดบริการสาขานั้น เพื่อทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที และเปิดให้บริการเมื่อเสร็จสิ้น
  • พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ/และทำการกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
  • จัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อความสะดวกของลูกค้าผู้บริการ ทางธนาคารขอแนะนำทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและลดการสัมผัส แต่หากมีความจำเป็นลูกค้าสามารถสำรองเงินสดให้เพียงพอผ่านการใช้บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคาร โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง

© 2021 thairemark.com