Sunday, 26 May 2024 - 12 : 54 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผลสำรวจ ธนาคาร สร้างสุข “กรุงไทย” แชมป์แบงก์รัฐ

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจธนาคารสร้างสุขประชาชนทั้งชาติ”กรุงไทย”แชมป์แบงก์รัฐ ขณะที่พอใจมาตรการของรัฐ เช่น คนละครึ่ง, เราไม่ทิ้งกัน, เราชนะ, เราเที่ยวด้วยกัน

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องธนาคาร สร้างสุข กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขา อาชีพทั่วประเทศ ผ่านผู้ตอบแบบสอบถาม 1,655 ตัวอย่าง โดยพบว่า 96.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ธนาคารของรัฐสร้างสุขช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤติ เดือดร้อนได้เป็นอย่างดี ที่น่าสนใจคือ 95.2% ระบุว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาวะโควิด-19 ผ่านระบบธนาคาร ต่างๆ มีประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายได้ และ 88.9% พอใจมาตรการของรัฐ เช่น คนละครึ่ง, เราไม่ทิ้งกัน, เราชนะ, เราเที่ยวด้วยกัน

เมื่อถามถึงธนาคารของรัฐสร้างสุขช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างไร อาทิ การช่วยลงทะเบียน ตอบข้อซักถาม เอาใจใส่ให้บริการดี มีน้ำใจ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 56.9% ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 18.1% ธนาคารออมสิน 18.% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.9% ขณะที่หัวข้อธนาคารของรัฐ สร้างสุข ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านการช่วยลงทะเบียน ตอบข้อซักถาม เอาใจใส่ให้บริการดี มีน้ำใจ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 47% ธนาคารออมสิน 32.8% ที่น่าสนใจคือ 80.1% ต้องการให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรีที่สามารถแก้ไขโควิด-19 ได้ดี ทำให้ต่างชาติให้การยอมรับในเรื่องดังกล่าว

© 2021 thairemark.com