Friday, 24 May 2024 - 1 : 01 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธ.ก.ส. มอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดระยอง

นายสมชาย คมพงษ์ปภา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายอดิเรก วงษ์คงคำ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก และพนักงานในพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเพ ตำบลกะเฉด และตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับประสบอุทกภัย โดยมีนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาจังหวัดระยอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

© 2021 thairemark.com