Sunday, 21 April 2024 - 3 : 58 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘กรมเจรจาฯ’หนุนสินค้า BCG ใช้ประโยชน์ FTA ส่งออกตลาดต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “ThEP for FTA MARKET” หนุนผู้ประกอบการสินค้า BCG ใช้ FTA ส่งออก
ตลาดต่างประเทศ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการ 20 ราย ร่วมอบรมด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซีย และสุดยอดผู้ประกอบการ 5 ราย จะได้ทดลองขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “Thai Entrepreneur Program for FTA Market” หรือ ThEP for FTA MARKET ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ โดยกรมฯ ได้ดำเนินโครงการนี้เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมถึงสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่สอดรับกับการค้ายุคใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยได้มากขึ้น

นางอรมน เสริมว่า ภายในงานเปิดตัวโครงการ กรมฯ ยังได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “BCG นำเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวไกลขั้นเทพ สู่ตลาดการค้าเสรีด้วย FTA” โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA และการพลิกโฉมสินค้าไทยให้รองรับความต้องการของตลาดโลก

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 20 ราย โดยจะได้ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรม Online Business Matching กับคู่ค้าจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และ Retail ชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในประเทศ และจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 5 รายสุดท้าย ที่จะได้ขึ้นทดลองขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

“กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ สมาชิกสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแปรรูป สินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่ม BCG เพื่อเป็นโอกาสก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาของตลาดโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวก้าวสู่เวทีการแข่งขันทางการค้าของตลาดโลก ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” นางอรมนกล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://form.jotform.com/eventregister/thepfta2022 Email: thep.fta@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายนนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-5053-9545 และ Line Open Chat: https://shorturl.asia/dDfyM

© 2021 thairemark.com