Wednesday, 4 October 2023 - 11 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คุยกับ”โอ๋ ชัยวุฒิ”ปราบอาชญากรรมออนไลน์-สกัดบัญชีม้า

“ชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประกาศเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และสกัดบัญชีม้า

วันนี้เล่าถึงภารกิจในฐานะรมว.ดีอีเอส กับการปราบปรามแก๊ง Call Center และหลอกลวงออนไลน์ …

© 2021 thairemark.com