Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 35 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ลอยกระทง”ปีนี้แนววิถีใหม่ ปลอดภัยโควิดไว้ก่อน เน้นอนุรักษ์ประเพณี

รมว.วัฒนธรรม เผย ศบค.เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทงปี 2564 ภายใต้ แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”ปลอดภัยไว้ก่อน เน้นอนุรักษ์ประเพณีไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2564 ภายใต้ แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ซึ่งให้จัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ขณะเดียวกัน ให้เน้นอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงามและการปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทาง ได้แก่ 1.ให้แต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย 2.รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มหรือหน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” 3.จัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่น ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 4.ให้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า 5.ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชาชน

ทั้งนี้ ในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นการจัดงานลอยกระทงแบบปลอดภัย และรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลด้วย.

© 2021 thairemark.com