Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รมช.คมนาคมลงพื้นที่ตรวจ Skywalk รถไฟฟ้าสายสีชมพู เชื่อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

รมช.คมนาคมตรวจเยี่ยมการเปิดใช้งานทางเดินเชื่อม (Skywalk) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู กับ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะอำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมเปิดให้บริการ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม และผู้บริหาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตรวจเยี่ยมการเปิดใช้ทางเดินเชื่อม (Skywalk) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเชื่อมต่อมายังอาคารจอดรถ D ของศูนย์ราชเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมี นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี และ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมการเปิดใช้งานทางเดิน Skywalk ซึ่งมีความยาว 205 เมตร เชื่อมต่อกับอาคารจอดรถ D และสวนลอยฟ้าขนาด 5 ไร่ และเป็นทางเดินที่จะไปยังจุดบริการ EV Shuttle Bus รถรับ – ส่ง ที่ทางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดไว้บริการให้กับ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกรมการขนส่งทางราง และ รฟม. รวมถึงบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถไฟฟ้า ในการดำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเข้ากับระบบคมนาคมขนส่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อของระบบขนส่งมวลชน รวมทั้งเชื่อมต่อกับสถานที่อื่นที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญและต้องรองรับประชาชนเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกหลักในการเดินทาง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและลดมลภาวะทางอากาศ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน”

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการทางเดินเชื่อม (Skywalk) ระหว่างรถไฟฟ้าสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) กับ อาคารจอดรถ D ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ นับเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จ ต้องขอขอบคุณบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ดำเนินงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมนี้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้ถือเป็นต้นแบบ ในการเชื่อมต่อโดยความร่วมมือกับเอกชน จากนี้ไปประชาชนที่มาขอรับบริการที่หน่วยงานราชการต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอง ก็จะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู มาได้อย่างสะดวกสบาย หรือหากผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องการใช้บริการอาคารจอดรถ D ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นจุดจอดแล้วจรเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ก็สามารถทำได้โดยสะดวกเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้เดินทางมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 27,000 คนต่อวันและมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสูงสุดประมาณ 5,000 คนต่อวัน

สำหรับ ทางเดินเชื่อม (Skywalk) นี้ ทางบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 24.00 น. สอดคล้องกับเวลาให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โดยมีระยะทางประมาณ 200 เมตร เชื่อมต่อจากทางออกที่ 3 ของสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) ไปยังบริเวณชั้น 2 ของอาคารจอดรถ D ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งปลายทางเดินของ Skywalk มีสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ และเป็นทางเดินไปยังจุดบริการรถ รับ-ส่ง ฟรี และเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจรจากระบบขนส่งสาธารณะสู่ระบบ EV Shuttle Bus เพื่อเข้าไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับอาคารจอดรถ D รองรับรถยนต์ได้ถึง 1,600 คัน บริการจอดฟรีสำหรับ 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไป 20 บาท หรือเหมาจ่ายวันละ 100 บาท

ผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. และโครงการรถไฟฟ้ามหานครเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

© 2021 thairemark.com