Friday, 14 June 2024 - 6 : 17 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สส.เพชรบุรี เขต 3 รทสช.ลุยแก้ภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรบ้านลาด

สส.เพชรบุรี เขต 3 รวมไทยสร้างชาติ ผนึกกำลังทหาร นพค.13 พร้อมผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจคูคลองที่ตื้นเขิน เพื่อนำเตรียมเครื่องจักรมาขุดลอกรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกรหลายตำบลของ อ.บ้านลาด

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วย พันเอก ณัฎฐวัฒน์ เกษสมบูรณ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในหลายตำบลของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรวจคูคลองที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม เตรียมการขุดลอก เพื่อให้การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จ.อ.อภิชาติ กล่าวว่า ต้องขอบคุณพันเอก ณัฎฐวัฒน์ เกษสมบูรณ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จะนำเครื่องจักรมาช่วยขุดลอกคูคลองที่มีปัญหา คูคลองเหล่านี้มีความสำคัญในการเก็บกักน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมหลายตำบลของอำเภอบ้านลาด เป็นคูคลองที่เชื่อมกันในหลายตำบล บางจุดน้ำไหลลงไปสู่อำเภอเมือง จึงได้ประสานงานกับนพค. 13 เพื่อมาช่วยขุดลอก และได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด

“พื้นที่อำเภอบ้านลาดมีเกษตรกรทำไร่ทำนาจำนวนมาก น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญการในการประกอบอาชีพ ในปี 2566 ที่ผ่านมาผมได้ประสานงาน นพค.13 นำเครื่องจักรมาช่วยขุดลอกไปหลายพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ ในปี 2567 จึงได้สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม หากการขุดลอกสำเร็จ คูคลองต่าง ๆ ที่ถือเป็นเส้นเลือดฝอยในการส่งน้ำหล่อเลี้ยงการเกษตรของอำเภอบ้านลาด ก็จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพว่า มีน้ำเพียงพอ ” สส.เพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว

© 2021 thairemark.com