Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 45 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มหัศจรรย์ “แก่งกระจาน”เทศกาล “โอ-มา-กะ-เสพ”

เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกับภาคีด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และภาคชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ดีเดย์เสาร์แรก 2 ธ.ค. เปิด “แก่งกระจาน Camping Market เทศกาล โอ-มา-กะ-เสพ” ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ของเพชรบุรี ชวนเสพโอโซน เสพศิลปะ เสพอาหาร เสพสุขภาพดี ชูจุดเด่นอัตลักษณ์ในพื้นที่เปิดพื้นที่แห่งโอกาส เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ใหม่และคุณค่าผ่านการท่องเที่ยวธรรมชาติและชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวแนะนำโครงการ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ และ นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ ณ เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

แก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์ เกิดขึ้นด้วยแนวคิด คุณเสพ…เราเสิร์ฟ ตลาดแนวใหม่สไตล์แคมป์ปิ้งในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ ชวนคุณมา เสพโอโซน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมรดกโลกจาก UNESCO บน ผืนป่าแก่งกระจาน เสพศิลปะ วัฒนธรรมเมืองเพชร งานศาสตร์และศิลป์ เสพอาหาร เสน่ห์อาหารถิ่นเมืองพริบพรี เมนูเด็ดเมนูดัง อาหารพื้นถิ่น และกิจกรรม Chef’s Table “โอ-มา-กะ-เสพ” ด้วยวัตถุดิบเมืองเพชร เมืองอาหารสร้างสรรค์แห่ง UNESCO เสพสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรจากเพชรบุรี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แพทย์พื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดและสืบสานมายาวนานนับร้อยปี ภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตด้านการเกษตร งาน art & craft และสินค้าอื่นๆ มากมาย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสในการแสดงศักยภาพของชุมชนและเยาวชน ให้ได้มาแสดงออกถึงความสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆ ภายใต้ คอนเซ็ปท์ Green creative – Opportunity space เพื่อการส่งเสริมผ่านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “อ.แก่งกระจาน และ จ.เพชรบุรี นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และมีความโดดเด่นด้านคุณภาพของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สำคัญที่สุดคือการช่วยกันบำรุงและรักษา และบูรณาการทุกทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ในท้องที่ และส่งต่อประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว นำมาสู่คุณภาพชีวิต รายได้ของคนในพื้นที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายภาคการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ โดยยึดหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economics Sustainability) ด้านสังคม (Social Sustainability) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ผมชื่นชมและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดการขยายผลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้กับคนพื้นที่แก่งกระจานและเพชรบุรี และสร้างโอกาสในพื้นให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีการนำเสนอสินค้าและบริการในแก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์แห่งนี้

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของแก่งกระจาน Camping Market เทศกาล โอ-มา-กะ-เสพ คือ การนำวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมาประกอบอาหาร (Chef to Table) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคและการขนส่งที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นตามแนวคิด กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดี ๆ (Happy Model) โดยเชฟเปอร์โยต์-กิจณรงค์ จันทร์ปลูก จากร้านรัญจวนใจ ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารทั้งอาหารคาวและหวาน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งสามารถเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยวันนี้ทุกท่านจะได้ลิ้มลองรสชาติ “สำรับฝากรำพันถึงเพ็ทบุรี” โดยจะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์ในเดือน ธ.ค. นี้ และกิจกรรมต่างๆใน แก่งกระจาน Camping Market จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวแก่งกระจานและเพชรบุรี และเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรม และความสร้างสรรค์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)”

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “เพชรบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอาวไทยที่มี Soft Power มากมาย ทั้งในด้านศักยภาพการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับนานาซาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโกให้ผืนป่าแก่งกระจานเป็น “มรดกโลก” ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก ทำให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นๆ การจัดโครงการแก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์ “โอ-มา-กะ-เสพ” เป็นความร่วมมือของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เพราะการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงท้องถิ่นและชุมชน ถือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ และเสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรี”

นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด กล่าวว่า “เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ เข้ามาเป็นน้องใหม่ในพื้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีส่วนให้บริการที่พัก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าชุมชน และจุดเรียนรู้และเวิร์คช้อปภายในแหล่งของเรา ซึ่งเมื่อได้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นว่าเพชรบุรีมีเสน่ห์มาก และของดีมากมายจึงได้แนวคิดในการเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ แก่งกระจาน Camping Market เพื่อเป้นพื้นที่แห่งโอกาส (Opportunity Space) และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดสรรพื้นที่มากมายหลากหลายโซน ได้แก่ 1. จุดเรียนรู้ และนิทรรศการ 2. โซนตลาด 3. กิจกรรม workshop  4. เวทีกิจกรรม และวัฒนธรรม 5. “โอ มา กะ เสพ” เชฟส์ เทเบิ้ล (Chef’s Table) 6. ศาลาลอยพักคอย ท่ารถเพ ลา เพลิน-พะเนินทุ่ง มาเที่ยวงานลุ้นนั่งรถไปเที่ยวพะเนินทุ่งฟรีในเช้าวันอาทิตย์ที่เราทำโครงการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี และนอกจากนั้นยังมีโครงการที่ส่งเสริมประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ คือการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ด้วยเวิร์คช้อปแต่ละสัปดาห์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกส่วนสำคัญในการทำโครงการนี้คืออยากส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ลดขยะ ลดการใช้พลาสติก เป็นต้น”

โครงการ แก่งกระจาน Camping Market จะเปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมีไฮไลท์ประจำสัปดาห์ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค. 66 “เทศกาล โอ-มา-กะ-เสพ” Chef’s Table นำเสนอเรื่องวัตถุดิบพื้นถิ่นของดีเพชรบุรี เมือง 3 รส และเมืองอาหารสร้างสรรค์โลกที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค. 66 สัปดาห์แห่งความยั่งยืน Journey of Art นำเสนอเส้นทางของศิลปะผ่านการออกแบบของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้สู่ความยั่งยืน Sustainability สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค. 66 สยาม สบาย สถาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพ Living & Wellness นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ และสมุนไพรมากมายในจังหวัดเพชรบุรี ออกมาเป็นอาหารเป็นยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเพชรบุรี เปิดโรงหมอ Wellness consult ตรวจฟรี ฟังเสวนาและปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดธุรกิจ สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23 ธ.ค. 66 King Journey ตามรอยพระราชา กับเรื่องราว “เมืองสามวัง” ต้นกำเนิด “ตามรอยพระราชา” สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 30 ธ.ค. 66 Forest Music คอนเสิร์ต Soundscape โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กิจกรรม Music Make Change โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การใช้ดนตรีบำบัด และฟื้นฟูด้านจิตใจกิจกรรมประกวดร้องเพลง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป 10 ทีม

นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ส่งเสริมประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ คือการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและโครงการแก่งกระจาน Camping market ตลาดกางเต็นท์ คือการประกวดการเพ้นท์เต็นท์ โดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษามาแสดงความสามารถ และถ่ายทอดเรื่องราวเพชรบุรีผ่านสีสันและลายเส้นเพื่อรับถ้วยรางวัลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยรางวัลชนะเลิศ: ทีม กล้วย 5 ลูก 1 หวี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม ตะโหนดศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม ภู่กัณฑ์ จากโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา และ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสุดแท้ จากมหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีมจากโรงเรียนบางจานวิทยา ทีม Daisy จากโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ทีมจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ และทีมจากโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการแก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์ได้ทาง Fanpage: Camping Market ตลาดกางเต็นท์ แก่งกระจาน facebook.com/KKCampingMarket และพบกันได้ทุกวันเสาร์ตลอดเดือน ธ.ค. นี้ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

© 2021 thairemark.com