Sunday, 10 December 2023 - 2 : 14 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘พท.’ดันของดีทั่วไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลก

“แพทองธาร” รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ หวังผลักดันของดีแต่ละจังหวัด สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศ ชี้ อาหาร-ผลไม้ และวัฒนธรรม ล้วนน่าสนใจ สร้างโอกาสได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2566 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวถึง การเข้าร่วมการประชุมจัดตั้ง สาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ว่า การเปิดสาขาพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน อยากให้พี่น้องประชาชนมาบอกกับพรรคว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อพรรคจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา โดยส่ง สส.มาแก้ไขหรือผลักดันเป็นนโยบาย ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เลือกเรามาตลอดตั้งแต่ปี 2544 ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกว่านโยบายต่างๆ ของเราตอบโจทย์พี่น้องประชาชนมาตลอดก็หวังว่าคราวหน้าจะได้รับความไว้วางใจอีก

นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายในการตั้งสาขาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้พรรคใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้น โดยมีเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใกล้กับพรรคเพื่อไทย เพื่อได้สะท้อนปัญหาอย่างแท้จริง เพราะแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป

นางสาวแพทองธาร กล่าวถึงการกรณีที่ได้เยี่ยมชมสินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายในการสนับสนุนสินค้าของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศ หากแต่ละพื้นที่มีของดีประจำจังหวัดเราก็อยากสนับสนุน จังหวัดอุตรดิตถ์เองก็มีเรื่องของอาหารและผลไม้ ก็รู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาส

© 2021 thairemark.com