Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 10 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แม่ค้าขนมครวญน้ำตาลแพงกก.ละ 4 บาทดันต้นทุนพุ่ง

แม่ค้าขนมไทยครวญน้ำตาลแพงขึ้น กก.ละ 4 บาท กระทบต้นทุนการผลิตอย่างมาก แต่ยังรู้สึกงง ก่อนหน้านี้น้ำตาลขาดตลาดแต่เมื่อประกาศขึ้นราคามีน้ำตาลขายทันที รัฐ-เอกชน มีเอี่ยวกันรึเปล่า

ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ประกาศเรื่องราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประกาศขึ้นราคาน้ำตาลพรวดเดียวกิโลกรัมละ 4 บาท มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมาโดยการกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ น้ำตาลทรายขาวจากเดิมกิโลกรัม ละ 19 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 23 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 24 บาท ซึ่งจากการสำรวจร้านขายขนมไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายมนตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าร้านต้องมีราบจ่ายด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องใช้น้ำตาลทรายวันละ 30-40 กิโลกรัมเพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมไทย

น.ส.กิตติยา ทัศนนพนันท์ เจ้าของร้านขนมไทยเรไร จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การปรับราคมน้ำตาลขึ้น กก.ละ 4 บาท ยอมรับว่าร้านมีผลกระทบอย่างมากเพราะว่าที่ร้านใช้นำตาลเยอะวันละ 30-40 กิโลกรัม ทำให้ต้นทุนการผลิตแพงขึ้น แต่ก็ยังทำใขไม่ได้ที่จะปรับขึ้นราคาขนมไทยขึ้นในระยะนี้

“เราขายขนมไทยก็อยากให้ลูกค้าได้รับประทานของราคาถูกและอร่อย ซึ่งก็จะพยายามตรึงราคาให้ได้นานที่สุด แต่ที่น่าสังเกตุคือร้านที่ขายน้ำตาลบอกว่าน้ำตาลขาดตลาด แต่พอราคาน้ำตาลขึ้นมีของมาขายให้อันนี้น่าคิด ก่อนหน้านี้ซื้อกิโลกรัมละ 21-22 บาท แต่ก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆ ครั้งหลังสุด เพิ่มอีก 4 บาท กิโลกรัมละเป็น 28 บาทแล้ว”

น.ส.กิตติยา กล่าวต่ออีกว่า ร้านใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักเพราะต้องทำขนมประมาณเกือบ 10 ชนิดต่อวัน ซึ่งถ้าราคายังคงแพงอยู่แบบนี้อาจจะลดปริมาณสินค้าลง เพื่อให้ได้ขายราคาเท่าเดิมหรือถ้าจะขายปริมาณเท่าเดิมแต่อาจจะต้องปรับราคาขึ้น ก็คงขึ้นไม่มาก จึงต้องขอดูสถานการณ์ราคาน้ำตาลอีกสักระยะว่าร้านจะทำอย่างไร

© 2021 thairemark.com