Wednesday, 24 July 2024 - 6 : 40 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดวิสัยทัศน์ ‘อัครเดช’ประธานกมธ.อุตฯคนใหม่

เปิดวิสัยทัศน์ “อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์” สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติประธานกมธ.อุตสาหกรรมคนใหม่ หนุนสร้างอุตสาหกรรมสีขาวไม่เป็นพิษกับประชาชน หนุนอุตสาหกรรม EV เพื่อลดการใช้น้ำมันตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุม N410 อาคารรัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี กรรมาธิการจากพรรคการเมืองต่างๆเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ นายอัครเดช ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าไปทำหน้าที่สำคัญนี้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ต้องทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ตนจะยึดถือข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากประเทศไทย กำลังจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม เป็นตัวสร้างรายได้ให้ประเทศ รัฐบาลเองก็มีแนวทางมุ่งไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกรัฐบาลพยายามส่งเสริม ให้อุตสาหกรรมเติบโต ดังนั้นภารกิจของคณะกรรมาธิการฯจะส่งเสริมการเติบโตภาคอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และและขนาดย่อม ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องเติบโตอย่างสมดุล จะใช้กลไกของกรรมาธิการฯสนับสนุน

ทั้งนี้ ประเทศเรามีอุตสาหกรรมสีเขียว แต่ก็จะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมสีขาวไปด้วย เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับประชาชน ลดการปล่อยมลภาวะและมลพิษทั้งเรื่องเสียงและสารเคมี กรรมาธิการฯจะต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสีขาวให้กับประชาชน

นอกจากนั้น จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม EV นโยบายหลักของรัฐบาลคืออุตสาหกรรม EV เพื่อลดการใช้น้ำมัน ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศมีปัญหา PM 2.5 หรือการปล่อยมลพิษ ดังนั้นการส่งเสริมอุตสาหกรรม AV เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน กรรมาธิการฯจะเข้าไปศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและให้แนวทางกับรัฐบาล

ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม กล่าวว่า สุดท้ายที่ตั้งใจทำคือ นวัตกรรม อุตสาหกรรมใหม่ ดิจิทัล และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะร่วมกับกรรมาธิการทุกคนผลักดันในแนวทางนี้

© 2021 thairemark.com