Friday, 21 June 2024 - 10 : 00 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไทย-เวียดนามยกระดับความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติ

นายกฯเศรษฐาถกทวิภาคีผู้นำ เวียดนามกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน ทั้งการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 11.50 น. วันที่ 20 ก.ย.ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบเพื่อหารือทวิภาคีกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้ นายเศรษฐากล่าวขอบคุณนายกฯ เวียดนาม สำหรับสารแสดงความยินดีที่เข้ารับ ตำแหน่ง พร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวก ซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อนบ้าน และหุ้นส่วนที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยรัฐบาลนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทย (เช่น อุดรธานี) กับเวียดนามนอกเหนือจากกรุงเทพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไป และเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้น และตกลงที่จะเยือนกันและกันในโอกาสแรก

“ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ นายกฯ ยินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้น ซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้า การลงทุน ระหว่างกัน เเละพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น”

© 2021 thairemark.com