Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 48 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้แทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯทั่วประเทศตบเท้าขอบคุณ“นายกรัฐมนตรี”เพิ่มค่าตอบแทน

ผู้แทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯทั่วประเทศมอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณ“นายกรัฐมนตรี” ที่ช่วยผลักดันเพิ่มค่าตอบแทนให้เป็นผลสำเร็จ ย้ำเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพและทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ตนพร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง นำผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดกว่า 100 คนนำกระเช้าดอกไม้มามอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผลักดันเรื่องเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลเป็นผลสำเร็จ โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติงานราชการ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีรับมอบกระเช้าดอกไม้ พร้อมด้วย นายประทีบ กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานในการเข้าพบมาต้อนรับด้วย

นายยงยศ เปิดเผยว่า ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 5 จังหวัดกว่า 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศได้นำกระเช้าดอกไม้มามอบให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผลักดันเรื่องการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ที่พวกเรามากันวันนี้มาด้วยใจ สิ่งที่ นายกรัฐมนตรีทำให้พวกเราในครั้งนี้ ถือว่าเป็นขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพ และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน จึงได้ร่วมกันมาขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ด้วยความจริงใจ

ด้าน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัญหาของประเทศไทยมีจำนวนมากทั้งปัญหาของประชาชนและข้าราชการที่หมักหมมมานานมาก โดยพลเอกประยุทธ์ได้พยายามแก้ไขในทุกเรื่องรวมถึงปัญหาของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องมาทำงานในภาระหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในช่วงประเทศประสบปัญหาโควิด-19 ระบาด นอกจากมีกลุ่มอสม.แล้วกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นกำลังหลักสำคัญ จึงได้เร่งให้ดำเนินการติดตามเรื่องค่าตอบแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ ทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รับข้อร้องเรียนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายจุด ทำให้นายกรัฐมนตรีได้กลับมาติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงมหาดไทย สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องงบประมาณของประเทศ จะต้องค่อยๆเรียงลำดับความสำคัญในการนำงบประมาณมาใช้ จนกระทั่งกลายเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว

© 2021 thairemark.com