Sunday, 26 May 2024 - 12 : 01 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.รทสช.ทำกิจกรรมวันช้างไทยเน้นใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงคนรุ่นใหม่

3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย 13 มี.ค. เน้นใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ชี้ช้างไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนกรุงเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศต้องให้ความสำคัญ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) โพสต์โชเชียลพร้อมลงพื้นที่ทำกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม เน้นการสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ โดยให้เห็นความสำคัญกับช้าง ซึงถือเป็นสัตว์ประจำชาติ และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย

น.ส.อัยรดา บำรุงรักษ์ กล่าวว่า กิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย ของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรครวมไทยสร้างชาติในวันนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วย โดยช้างไทย ถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทย ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน โดยกิจกรรมของตนในวันนี้ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนา และโรงเรียนต่างๆ ทำกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้าน คู่เมืองของไทย ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเรื่องของช้าง เป็นเรื่องที่ไกลตัวคนกรุงเทพฯ เพราะทุกคนรู้จักช้างอยู่แล้ว และที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับช้างมาโดยตลอด โดยเห็นว่า ควรเริ่มต้นที่เยาวชนก่อน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับเด็กๆ ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า แม้จะเป็นชุมชนเมืองแต่จากการทำกิจกรรมเห็นได้ว่า เด็กๆ สนใจ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดแนวคิดด้านการอนุรักษ์มากขึ้น

“พรรครวมไทยสร้างชาติ มีนโยบายให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยในส่วนของพื้นที่ กทม.แม้ว่าจะเป็นชุมชนเมือง ที่ดูเหมือนจะไกลจากพื้นที่ป่า หรือ สัตว์ป่า แต่เรื่องการอนุรักษ์เราสามารถสร้างได้ในทุกพื้นที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะการเริ่มที่เด็กๆ ผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ และในฐานะผู้แทนของประชาชนจะสามารถเป็นตัวเชื่อมหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งในวันนี้กลุ่มว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรคก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของช้างไทยด้วย” น.ส.อัยรดากล่าว

ทั้งนี้ นอกจาก น.ส.อัยรดา ยังมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรค อาทิ น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาสุขภาพแม่และเด็กสุวรรณประสิทธิ์ 2 สร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อปลูกฝังความสำคัญของช้างที่มีต่อประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรคอื่นๆ เช่น นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์,นายอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์,น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช ที่ต่างพากันโพสต์ภาพ และข้อมูลความสำคัญของช้างไทยผ่านใช้สื่อออนไลน์ เผยแพร่ส่งเสริมแนวคิดการอนุรักษ์ช้างเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย

© 2021 thairemark.com