Monday, 11 December 2023 - 5 : 15 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรี เชิญชวนเที่ยว”OTOP Chonburi Fair 2023″กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ

ชลบุรี-“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี เชิญชวนเที่ยว”OTOP Chonburi Fair 2023″กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ ระหว่างวันนี้ – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP Chonburi Fair 2023 เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP คุณภาพดี จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชลบุรีและ OTOP จากทั่วประเทศ จำนวน 318 ร้านค้า เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชลบุรีกับเครือข่าย OTOP จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้จัดกิจกรรมระหว่างวันนี้ – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นางสุพิศ วิริยบัณฑร ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี แขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดงาน “OTOP CHONBURI FAIR 2023” ในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มอาชีพ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในชุมชนผลิตสินค้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีภาคราชการและภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการส่งเสริมช่องทางการตลาดในทุกระดับ

“โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายในงาน “OTOP CHONBURI FAIR 2023″โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมอุดหนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากเหล่าฝีมือคนไทย พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทย เพื่อช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

© 2021 thairemark.com