Friday, 21 June 2024 - 10 : 27 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เมืองพัทยาเปิดบริการทำพาสปอร์ตแบบบริการด้วยตนเองแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ขนเครื่อง Kiosk ทำพาสปอร์ตแบบบริการด้วยตนเองแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสำนักงานแห่งใหม่ มีความสะดวกสบาย สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีความพร้อม และเหมาะสมในด้านสถานที่ สามารถรองรับจำนวนผู้ที่ต้องการขอทำหนังสือเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยมี นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สก.เมืองพักยา นายชาติสุธี อินทร์ศรี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา บริเวณ ชั้น4ณ ศูนย์การค้าเซ็นรัล พัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เซ็นทรัลพัฒนา เราให้ความสำคัญในเรื่องการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบครันให้กับผู้มาใช้บริการและมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น”ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง

สำหรับ “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา” ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่รวมขนาดกว่า 650 ตารางเมตร เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น. และปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ศูนย์การค้าได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อาทิ จัดที่จอดรถที่สะดวกต่อการมารับบริการ จัดที่พักคอยและเชื่อมต่อสัญญาณไปยังจอทีวีภายในศูนย์การค้าเพื่อสะดวกในการเรียกคิว จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังมอบพื้นที่เปิด “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 6 สาขาที่ เวสต์เกต, พิษณุโลก, อุดรธานี, นครราชสีมา, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช อีกด้วย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และได้มาเปิดสำนักงานฯที่เมืองพัทยา ซึ่งมีทั้งบริการหนังสือเดินทางและบริการนิติกรณ์เอกสาร มีบริการเครื่อง Kiosk ทำพาสปอร์ตแบบบริการด้วยตนเองแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก ถือเป็นเทคโนโลยีตู้หนังสือเดินทางระบบใหม่ที่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นใน 5 นาที

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา แห่งใหม่นี้ มีความโอ่โถงกว้างขวาง สามารถรองรับผู้รับบริการได้มากขึ้น มีที่จอดรถสะดวกสบาย ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาที่มุ่งพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่น่าชมเชย สามารถพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง แก่คนพัทยา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ในฐานะชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บรรยากาศวันนี้ มีประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศทยอยเดินทางมาเข้าแถวรอตั้งแต่ช่วงเช้าขอรับบริการกันเป็นจำนวนมาก โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความติดขัดขั้นของขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการชลบุรี ได้เดินพบปะประชาชนที่มาใช้บริการ ถามถึงความสะดวกสบายที่ทางสำนักงานฯจัดทำระบบให้บริการด้วยการรับบัตรคิวทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งผลตอบรับจากผู้มารับบริการ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความรวดเร็วทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมมาก

© 2021 thairemark.com