Monday, 24 June 2024 - 9 : 45 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ชัยวุฒิ”รมว.ดีอีเอส ลั่น ผลักดัน”หัวหิน” ต้นแบบ Smart city เมืองทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมความพร้อมโครงการ Smart city Hua Hin

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า มาติดตามโครงการ สมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะของหัวหิน เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าก็เข้ามาทำงานอยู่แล้ว มาประสานงานวางโครงการไว้แล้ว บางส่วนก็ดําเนินโครงการไปแล้ว แล้วก็อยู่ระหว่างหางบประมาณมาทําโครงการเพิ่มเติม เพราะว่าหัวหินก็เป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองที่ประชาชนก็มาอยู่อาศัยจำนวนมากมีความจําเป็นต้องพัฒนาเมืองให้ทันสมัย เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็น smart city ให้สําเร็จ ให้เป็นเมืองทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้ใช้บริการในเทคโนโลยีดิจิทัล ในการให้ข้อมูลข่าวสารในการใช้บริการต่าง ๆ ในเมืองได้อย่างเต็มที่แล้วก็สะดวกสบายปลอดภัยคนก็จะได้มาเที่ยวกันมาก ๆ แล้วที่สําคัญก็อยากให้คนมาอยู่อาศัย หรือมาทํางานที่หัวหินกันด้วยในอนาคตเพราะถือว่าเป็นเมืองที่ น่าอยู่ และถ้าเรามีเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้มาใช้ สามารถทํางานก็สะดวก เดินทางสะดวก ผมเชื่อว่าคนก็จะมาอยู่ที่นี่เยอะขึ้น เมืองก็จะเจริญมากขึ้น

ถ้าทุก ๆ จังหวัดหรือทุกเมืองเป็นสมาร์ทซิตี้ หรือเป็นสมาร์ทลีฟวิ่ง เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกที่ ก็จะเป็นการกระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ ต่างจังหวัดก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับอยู่กรุงเทพ เพราะทุกเมืองจะเป็น smart city กันหมด ก็จะมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกัน ก็จะเป็นลดความเหลื่อมล้ำกระจายความเจริญ นี่คือหัวใจสําคัญของโครงการสมาร์ทซิตี้

ส่วนการใช้เทคโนโลยีในการตรวจว่ามีเด็กขึ้นรถ-ลงรถ ถ้ามีการลืมเด็กไว้ในรถตู้ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาจะทำให้ไม่มีการลืมเด็กในรถ ซึ่งแอปพลิเคชันในการส่งข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง ครูต่าง ๆ เพื่อติดตาม การเดินทางของรถ เด็กนักเรียนอยู่ตลอด ทําให้ผู้ปกครองก็จะเกิดความมั่นใจว่าลูกถึงโรงเรียนแน่นอน ไม่ถูกลืมไว้ในรถ ไม่เสียชีวิต เป็นโครงการสําคัญของเราที่เรานําร่องขึ้นมา แล้วก็ถ้าประสบความสําเร็จก็จะให้ทุกโรงเรียนที่มีรถตู้ให้นําอุปกรณ์เหล่านี้ไปติดตั้ง ก็ต้องดําเนินการต่อไปให้ทั่วทุกประเทศ

© 2021 thairemark.com