Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 01 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เอกชนลุยปั้นควนขนุนเมืองพัทลุงแลนด์มาร์ค์แห่งใหม่สวรรค์นักท่องเที่ยวต่างชาติ

หลังเปิดประเทศส่งผลอานิสงส์ต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยภาคเฉพาะภาคใต้ เช่นเดียวกับเมือง“พัทลุง”มีชาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฝรั่ง แห่เข้าเยือนไม่ขาดสาย ด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาคเอกชนเตรียมผลักดัน”ควนขนุน”เมืองพัทลุงแลนด์มาร์คแห่งใหม่สวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการชูจุดขายจากเสน่ห์แลนด์มาร์คธรรมชาติ เขา ป่า นา เล พร้อมผลักดันสถานีรถไฟท่องเที่ยวทางราง เพื่อดึงดูนักท่องเที่ยวไทย เหตุรถขบวนผ่านพัทลุง -กรุงเทพฯ ถึงจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซีย

คุณขวัญใจ กลับสุกใส เจ้าของตลาดป่าไผ่สร้างสุข (สวนไผ่ขวัญใจ) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง บอกว่า ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.พัทลุง กลับมาสู่ภาวะปกติมาหลายเดือนตั้งแต่เปิดประเทศมา และในระยะ 2 เดือนนี้ จะมีชาวมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่าใช้สอยมาก ตลอดจนถึงชาวสิงคโปร์บ้างเล็กน้อยชาวยุโรป ที่มีภรรยาเป็นคนไทย โดยพาะชาวมาเลเซียบางวันที่เข้ามาท่องเที่ยวจับใช้สอยที่ที่ตลาดสวนไผ่ปริมาณมาก จากคนที่เดินทางเข้าออก จะเป็นชาวมาเลเซีย ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ บางสินค้าเป็นของฝาก จำหน่านได้มากโดยเฉพาะขนมถั่วตัด และกาละแม ทำยอดขายได้ถึง 20,000 บาท / วัน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้เข้ามาท่องเที่ยวตลาดขวัญใจถึงวันละ 200 – 300 คน

ขณะที่คุณอำนาจ พฤกษ์พิกุล มัคคุเทศก์อาชีพภาษาจีน บอกว่า ชาวต่างประเทศ เช่น ศสิงคโปร์ ให้ความสนใจนิยมที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยัง จ.พัทลุง และมีทิศทางที่ดีขึ้นด้วย เนื่องจาก จ.พัทลุง มีแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขา ป่า นา เล ที่สวยงามกลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาสัมผัส

ด้านคุณจรูญ แก้ววจีทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดท่องการท่องเที่ยว จำกัด เจ้าของโรงแรมหาดทองรีสอร์ท อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง บอกว่า จากการประชุมระหว่างจังหวัดพัทลุง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์กาบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง สำนักเกษตรจังหวัดพัทลุง ฯลฯในช่วงที่ผ่านมา นั้นได้เสนอทางจังหวัดให้สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยืนยันจะเร่งดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และจากประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาท่องเที่ยวจ.พัทลุง มากยิ่งขึ้น

สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และอินโดนีเซีย สามารถเดินทางสายการบินมาลงยัง จ.ตรัง แล้วมาท่องเที่ยว ยัง จ.พัทลุง เนื่องจากมีสนามบิน จ.ตรัง ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติจะแล้วเสร็จในปี 2566 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ จะสามารถเดินทางโดยขนส่งทางบกอยู่ได้ โดยร่วมกันดำเนินการกับบริษัททัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายจรูญ บอกต่อว่า จะจัดทำโครงการท่องเที่ยวทางรางรถไฟ พัทลุงมีสถานีรถไฟ รถไฟต่างวิ่งผ่านโดยจอดที่สถานีรถฟไฟพัทลุง จากจังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงสถานีรถไฟที่กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกวัน สามารถนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้จาดทั่วประเทศได้และอีกประเด็นสำคัญคือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดชายแดนไทย มาเลเซีย จ.สงขลา ที่รอยต่อรับเคดาห์ รัฐปะลิส มาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยว จ.สงขลา เป็นประจำ โดยทั้งรถส่วนตัว รถโดยสาร รถบัสนำเที่ยวอยู่แล้ว โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เข้าท่องเที่ยวยัง จ.สงขลา บางสุดสัปดาห์วันหยุดประมาณ 20,000 – 30,000 คน แต่เข้ามาท่องเที่ยวยัง จ.พัทลุงได้ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ แต่หากทางการได้อนุโลมให้รถโดยสารรถตู้ รถบัสบริการนำเที่ยวเข้ามาจอดยัง จ.พัทลุง เหมือนกับจอด ที่ จ.สงขลาได้ จะมีนักท่องเที่ยวขาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามตรงนี้จะหารือกับผู้มีอำนาจให้ทำการผลักดันโดยใช้วิธีการอนุโลมให้รถบัสรถตู้ มาเลเซียบริการนำเที่ยวเข้ามาได้ เพื่อเป็นผลประโยชน์กับประเทศต่อไป เพราะจากตัวเลขของทางการที่นักท่องเที่ยวเข้ามายัง จ.พัทลุง เคลื่อนไหวที่ 1.7 ล้านคน และ 1.8 ล้านคน / ปี ก่อนโควิด 19 แต่เป็นชาวต่างประเทศประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2565 จ.พัทลุง ยังไม่ได้จัดทำตัวเลข เพราะเพิ่งเริ่มต้นดีขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่เปิดประเทศมา แต่น่าจะไม่ถึง 1.8 ล้านคน

แหล่งท่องเที่ยว จ.พัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขา ป่านา เล ตลาดธรรชาติจับจ่ายใช้สอย ตลอดทั้งมี รีสอร์ต โฮมสเตย์ โรงแรมหรู คอยบริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

© 2021 thairemark.com