Thursday, 25 July 2024 - 11 : 59 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘อุตตม’เรียกร้องผู้ใหญ่ให้ความสำคัญพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด

‘อุตตม’หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยลั่นพร้อมผลักดันเพิ่มงบการศึกษายกระดับให้เป็นรัฐสวัสดิการ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้เด็กไทยทุกคน เพราะการลงทุนพัฒนาเยาวชนที่ดีที่สุดคือการลงทุนด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2566 ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยระบุว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมวันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกวันที่เด็กไทยทั่วประเทศต่างเฝ้ารออย่างตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เช่นเดียวกับพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็อยากเห็นลูกหลานมีความสุข แสดงออกถึงความรักความห่วงใยทีมีต่อเด็กและเยาวชนของเรา

พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ย่อมอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีทัดเทียมกันทั่วหน้า โดยการที่จะเป็นไปตามที่เราหวังได้นั้น ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทุ่มเทเอาใจใส่บ่มเพาะเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด เฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องมีต้นกล้าที่ดีจึงจะได้ไม้ใหญ่ที่ให้ผลผลิตดี มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนโดยเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กแรกเกิด เช่น James J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ในปี 2000 บอกว่าการลงทุนในเด็กอายุ 0-3 ขวบ จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวต่อสังคมสูงที่สุด งานวิจัยของ García et al. (2016) ชี้ว่า ผลตอบแทนของการลงทุนพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจะให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 13.7 ต่อปี และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit/cost ratio) สูงถึง 7.3 เท่า

ทั้งนี้การลงทุนพัฒนาเยาวชนที่ดีที่สุดคือการลงทุนด้านการศึกษา เพราะการศึกษาคือประตูสู่ความสำเร็จในการสร้างความเท่าเทียมกันของสังคม เปิดโอกาสในการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมประเทศไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของอาจารย์สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่เสนอว่าประเทศไทยต้องกล้าเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่ “รัฐสวัสดิการ” โดยเมื่อเราสามารถสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาได้ก็จะก่อเกิดระบบเศรษฐกิจ สังคม ที่มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

“ดังนั้นผมจึงขอเสนอว่า ผู้ใหญ่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันผลักดันแนวคิดการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงโดยเร็ว รวมทั้งปฏิรูปการศึกษาประเทศกันอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทุกคนทุกพื้นที่เติบโตขึ้นเป็นพลังของชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง “

© 2021 thairemark.com